Obrazek użytkownika Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie
Super Relacja: 
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?: 
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Nasze wyzwanie rozpoczęlismy od burzy mózgów. Wybrałyśmy w ten sposób sposób zbierania wiadomości. I tak, na poczatku odbyły się dyskusie w klasach, ze swoimi wychowawcami na temat jak chcemy się uczyć, co nam przeszkadza w dotychczasowym prowadzeniu lekcji i czy czujemy się sprawiedliwie oceniane.

Następnie przeprowadziłyśmy wywiady z przedstawiceilkami klas oarz ankietę wśród wszystkich dziewczyn.

Zebrane w ten sposób informacje przekazałyśmy w trakcie wspólnego spotkania całej spoółeczności szkolnej. Dodatkowo nauczyciele spotkali się aby uzgodnić wprowadzenie zmian na poszczególnych lekcjach, zgodnie z wynikami badań.

Tak o wydarzeniu pisał na facebooku Nasz Pan dyrektor: "Czwartek był ważnym dniem, bo przedstawicielki Samorządu prezentowały nauczycielom wyniki ankiet wszystkich dziewcząt dotyczące oceniania. Już o tym pisałem, ale dzisiaj stało się to w realu. Część uwag zabolała niektórych nauczycieli i bardzo dobrze, bo tak buduje się partnerstwo w relacji dorosły-dziecko. Tylko osiągając stan, w którym uczeń nie boi się mówić o tym, co uważa za nierówne, niesprawiedliwe czy po porostu krzywdzące, bez lęku, że poniesie z tego tytułu konsekwencje, tworzy pole do współpracy. Bardzo się cieszę, że zaczął się ten proces w naszej szkole i będę dbał, by nigdy się nie zakończył."

https://www.facebook.com/mowradzionkowpl/photos/pcb.250322452990575/250316442991176/?type=3&theater

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację zadania, poza zespołem projektowym zaangazowane były przedstawicielki klas, które same zgłosiły się do zadania oraz wychowawcy.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Było to dla nas najtrudniejsze wyzwanie. Bowiem wyamgało dużej otwartości z naszej strony a takzę ze strony nauczycieli. To oni tym razem byli oceniani.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Udało nam się szczerze porozmawiać z nauczycielami. Przedstawić to co nas boli i co chciałybysmy zmienić. Spotkałysmy się ze zrozumieniem i otwartością. Czułyśmy się partnerami.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Linki związane z realizacją wyzwania: 
https://www.facebook.com/mowradzionkowpl/photos/pcb.250322452990575/250316442991176/?type=3&theater
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Drogie Dziewczyny,

dotąd realizowałyście fantastyczne działania i to jest kolejne z nich!! Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak zmieniacie swoją rzeczywistość. Bardzo mi się podoba, że od początku widać Wasze zespołowe działanie - współpracę! Zaczęłyście od burzy mózgów, były również dyskusje w klasie.

Opracowałyście narzędzia do badania jak kwestionariusz ankiety. Kolejny wielki plus za użycie różnych metod - wywiad i ankieta mogą się świetne uzupełniać, gdy w ankiecie zbieracie różne informacje od dużej grupy, a podczas wywiadu możecie pogłębić temat. Jestem bardzo ciekawa, jak tam prowadzenie wywiadów i co udało się z nich dowiedzieć, bo to trudna metoda. Niemniej przeprowadziłyście badania dotyczace oceniania z rozbudowaną ankietą. Dzięki za pokazanie narzędzia i opracowanych wyników - widać, że włożyłyście w to wyzwanie mnóóóstwo pracy i wysiłku! Możecie być przykładem dla innych szkół w informowaniu społeczności szkolnej! Zebranie ich i przedstawienie wyników badania społeczności szkolnej to świetna praktyka, która integruje i pokazuje uczennicom, że zbierałyście i analizowałyście wyniki, a ich zdanie i głos, który wyraziły są ważnem słuchane i brane przez Was pod uwagę.

Na koniec wisienka na torcie! Ogrooooomne gratulacje ode mnie za Waszą otwartość i odwagę w przedstawieniu wyników badania nauczycielom. Z pewnością nie było to łatwe doświadczenie, ale udało Wam się pokonać co trudne i być głosem Waszej społeczności. Przekazałyście nauczycielom ważne informacje odnośnie oceniania i uczenia na podstawie badania. Wspaniale, że macie również tak otwartą dyrekcję, która podchodzi do Was partnersko i chce z Wami współpracować - tak właśnie powinno to wyglądać! :)) Wspaniale, że u Was tak jest - to bardzo budujące! Ten proces i Wasza współpraca z nauczycielami i dyrekcją może być naprawdę przykładem dla innych szkół i placówek edukacyjnych. Życzę Wam, by atmosfera szczerej rozmowy i fundamenty współpracy, jakie stworzyłyście w  tym procesie i Waszych wcześniejszych działaniach przełożyły się na ocenianie, uczenie się i atmosferę Waszego MOWu w przyszłości! Kawał niesamowitej roboty dziewczyny - wielkie gratulacje!! :)) Jesteśmy bardzo dumni, że mamy w programie tak wspaniałe zespoły, które realizują tak niezwykłe działania i zmieniają swoje miejsce - to wielka inspiracja!