O programie

 

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie
w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność
i oddolną aktywność uczniów. 

 

Podejmij wyzwanie Szkoły Demokracji – spośród proponowanych działań wybierz te, które pasują do Twojej szkoły i Waszych zainteresowań. Działaj, zmieniaj swoją szkołę, dziel się z nami i innymi uczestnikami swoimi sukcesami i wyzwaniami!

Dlaczego warto z nami pracować?

  • Pomagamy stworzyć szkołę przyjazną dla aktywności uczniów i uczennic;
  • Zapewniamy wsparcie merytoryczne w postaci warsztatów i konsultacji eksperckich online;
  • Nasze programy rozwijają w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczą ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości; 
  • Rozwijamy konkretne umiejętności uczniów i nauczycieli: planowania działań w szkole, komunikacji i wspólnego podejmowania decyzji;

Co o programie mówią uczestnicy poprzednich edycji?

W szkole nareszcie zaczęło się coś "dziać". Powstały nowe idee, które zresztą zostały realizowane. Szkoła zaczęła działać nie tylko za sprawą nauczycieli i dyrekcji lecz także uczniów, którzy nareszcie mogą wdrożyć w życie szkoły swoje pomysły.

Po raz pierwszy angażowaliśmy wszystkich uczniów w różne działania, pojawiła się również pewna świadomość dotyczącą istnienia Statutu Szkoły i dokumentów dotyczących uczniów, w których są zapisane ich prawa i obowiązki. Po raz pierwszy przeprowadzana była ankieta, która objęła wszystkich uczniów.

Wspólnie z nauczycielami podejmowaliśmy decyzje w sprawach szkoły

Bazując na 10 latach pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich oraz współpracy z kilkunastoma organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, wypracowaliśmy zestaw kryteriów, które są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic. 

Na czym polega udział w programie?

Do udziału w programie zgłasza się zespół szkolny – opiekun i 2-6 uczniów/uczennic (optymalnie osoby z władz SU ale nie tylko).

W programie wyodrębniliśmy 5 obszarów funkcjonowania szkoły, które decydują o tym, czy szkoła jest miejscem wspierającym partycypację i samorządność uczniowską. W każdym z obszarów przygotowaliśmy propozycje wyzwań, jakie zespół szkolny może podjąć, żeby zmienić swoją szkołę.

TUTAJ ZAPOZNAJ SIĘ Z OBSZARAMI I WYZWANIAMI SZKOŁY DEMOKRACJI

Relacje z wykonania wyzwań Szkoły Demokracji zespoły publikują na platformie internetowej. Do uzyskania certyfikatu potrzebne jest zrealizowanie min. 1 wyzwania z każdego obszaru! Za przygotowanie i koordynację działań w szkole odpowiadają członkowie zespołu szkolnego, jednak wykonanie wyzwań będzie wymagało udziału szerszych grup uczniów i nauczycieli oraz współpracy z dyrekcją szkoły.

UWAGA – w programie obowiązuje limit 100 szkół, zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności

 

Jakie wsparcie oferujemy?

  • zestaw materiałów merytorycznych pozwalających lepiej poznać obszary, wyzwania, zaplanować własne działania i je zrealizować!
  • warsztaty wprowadzające do programu (UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI SZKOŁY JEST OBOWIĄZKOWY)
  • webinaria (seminaria online) z ekspertami
  • konsultacje z ekspertem CEO poprzez mail
  • dostęp do platformy programu umożliwiającej korzystanie z materiałów i publikowanie relacji ze swoich działań.

 

Zapraszamy do kontaktu w przypadku wszelkich pytań!

Urszula Borkowska, urszula.borkowska@ceo.org.pl, (22) 622 32 39, wew. 214
Michał Tragarz, michal.tragarz@ceo.org.pl, (22) 622 32 39, wew. 214