Harmonogram

REKRUTACJA
Wrzesień/październik 2019 r. - zgłoszenia do programu, nadsyłanie do Organizatorów uzupełnionych i podpisanych dokumentów: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia

INAUGRACJA
25-26 października – Inauguracja w Warszawie: w tym wykłady i warsztaty.

PLAN DZIAŁANIA
Do 15 listopada – wybranie przez Zespół wyzwań do realizacji i stworzenie planu ich realizacji i informacja zwrotna od Mentora

UMIESZCZENIE RELACJI
Relacje z wyzwań powinny być umieszczane na platformie zgodnie z harmonogramem:

  • do 8 grudnia- umieszczenie relacji z pierwszego, wybranego wyzwania
  • do 31 stycznia 2020 r.- druga relacja
  • do 28 lutego- trzecia relacja
  • do 31 marca- czwarta relacja
  • do 30 kwietnia- piąta relacja 

Po każdej relacji otrzymacie informację zwrotną od mentora. Mentor może oznaczyć relację z Waszego wyzwania jako: 

  • zaakceptowana
  • do poprawy 
  • niezaakceptowana 
  • Super Relacja- jako relacja wyróżniona 

WIZYTA MENTORA
Listopad 2019 – kwiecień 2020 – wizyta Mentora w szkole - spotkanie z Zespołem

SZKOLENIA
Bezpłatne szkolenia regionalne: Młody Lider, Komunikacja i Informowanie, Finansowanie, Debata Oxfordzka, Inicjatywa obywatelska młodych – każdy uczestnik bierze udział w min. 3 z 5

ZAKOŃCZENIE
9 czerwca 2020
 odbędzie się jednodniowe podsumowanie projektu w Akademii Ekonomiczno Humanistycznej na ul. Okopowej 59. Zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. W podsumowaniu projektu mogą wziąć udział tylko uczniowie i nauczyciele zgłoszeni do projektu.