Harmonogram programu - edycja 2019/20

 

HARMONOGRAM PROGRAMU "SZKOŁA DEMOKRACJI" EDYCJA 2019/20

 

REKRUTACJA
Lipiec - Wrzesień/październik 2019 r. - zgłoszenia do programu, nadsyłanie do Organizatorów uzupełnionych i podpisanych dokumentów: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia

INAUGRACJA
25-26 października – Inauguracja w Warszawie: w tym wykłady i warsztaty.

PLAN DZIAŁANIA
Do 15 listopada – wybranie przez Zespół wyzwań do realizacji i stworzenie planu ich realizacji i informacja zwrotna od Mentora

UMIESZCZENIE RELACJI
Relacje z wyzwań powinny być umieszczane na platformie zgodnie z harmonogramem:

  • do 8 grudnia- umieszczenie relacji z pierwszego, wybranego wyzwania
  • do 31 stycznia 2020 r.- druga relacja
  • do 28 lutego- trzecia relacja
  • do 31 marca- czwarta relacja
  • do 30 kwietnia- piąta relacja 

Po każdej relacji otrzymacie informację zwrotną od mentora. Mentor może oznaczyć relację z Waszego wyzwania jako: 

  • zaakceptowana
  • do poprawy 
  • niezaakceptowana 
  • Super Relacja- jako relacja wyróżniona 

WIZYTA MENTORA - MENTORING
Listopad 2019 – kwiecień 2020 – wizyta Mentora w szkole - spotkanie z Zespołem

Dokładne daty szkoleń w zakładce "Harmonogram wsparcia". UWAGA! ZMIANA! W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż niektóre elementy wsparcia: 8 wizyt mentorskich (spotkań mentora z zespołem) realizowanych w ramach mentoringu w ramach projektu będą przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalnie z wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających spotkanie online w czasie rzeczywistym.

SZKOLENIA
Bezpłatne szkolenia regionalne: Młody Lider, Komunikacja i Informowanie, Finansowanie, Debata Oxfordzka, Inicjatywa obywatelska młodych – każdy uczestnik bierze udział w min. 3 z 5

UWAGA! ZMIANA! W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż wsparcie: szkolenia liderskie w ramach projektu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - w formie e-learningu, zdalnie (online) poprzez platformę Microsoft Teams. Dokładne daty szkoleń podane są w zakładce "Harmonogram wsparcia".

 

ZAKOŃCZENIE
9 czerwca 2020
 odbędzie się jednodniowe podsumowanie projektu w Akademii Ekonomiczno Humanistycznej na ul. Okopowej 59. Zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. W podsumowaniu projektu mogą wziąć udział tylko uczniowie i nauczyciele zgłoszeni do projektu.

UWAGA! ZMIANA! W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż wsparcie: Zakończenie projektu "Akademia Demokracji" w ramach projektu będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalnie poprzez narzędzie umożliwiające spotkanie online w czasie rzeczywistym - platformę Microsoft Teams. 

Zakończenie odbędzie się w dwóch terminach - 3 czerwca 2020 roku w godzinach 15-18 oraz 19 czerwca 2020 roku w godzinach 9-12. Uczestnicy w ramach zespołów będą mogli wybrać termin, który bardziej im odpowiada.
Uzasadnienie: Ze względu na przesunięcie terminy egzaminów maturalnych oraz egzaminu ósmoklasisty na czerwiec 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, na kiedy planowane było Zakończenie projektu udział uczestników w tym wydarzeniu może być utrudniony. Zorganizowaliśmy konsultacje w celu zmiany terminu (na 9 czerwca, kiedy miało się odbyć Zakończenie przesunięto jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych). Przeprowadziliśmy ankietę, w której pytaliśmy poprzez opiekunów o najbardziej odpowiadający dla zespołów termin Zakończenia i odpowiedzi były zróżnicowane, głosy podzielone, a więc ciężko było zdecydować o jednym odpowiadającym terminie. Z tego powodu, aby w największym możliwym stopniu umożliwić udziału w Zakończeniu projektu Akademia Demokracji dla uczestników i zwiększyć możliwość realizacji wskaźnika, zdecydowaliśmy się przeprowadzić podsumowanie, organizując dwa terminy wydarzenia.