Harmonogram wsparcia w projekcie "Akademia Demokracji" - edycja 2019/20

 

Harmonogram wsparcia w projekcie "Akademia Demokracji" - edycja 2019/20

 

 

  • Zadanie/rodzaj wsparcia: Inauguracja rozpoczęcia "Akademii Demokracji" w tym: wykład wprowadzający (2h dydaktyczne) i warsztaty z trenerami (8h dydaktycznych)

data: 25-26.10.2019 r.

miejsce: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 

osoby prowadzące: koordynatorzy - kadra projektu, trenerzy wprowadzący warsztaty

 

  • Zadanie/rodzaj wsparcia: Praktyczne rozwijanie kompetencji kluczowych działania uczestników w szkołach i mentoring - Mentoring - praca mentorów z zespołami szkolnymi
Poniżej podane są terminy wizyt mentorskich - spotkań mentora z zespołem projektowym. Terminy podane są w następującym porządku: szkoła, z której jest zespół projektowy (i jednocześnie miejsce wizyty, jeśli nie zaznaczono inaczej) i daty wizyt mentorskich:
 
  • Zadanie/rodzaj wsparcia: Szkolenia dla liderów SU

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż wsparcie: szkolenia dla liderów SU w ramach projektu są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - w formie e-learningu, zdalnie (online) poprzez platformę Microsoft Teams. 

Tematy poszczególnych szkoleń wraz z terminami ich realizacji i osobami prowadzącymi:

1. 4/25/2020 11:00-14:10 FINANSOWANIE Manufaktura Przyszłości Mateusz Konieczny, Mateusz Wojcieszak
2. 4/27/2020 16:00-19:10 MŁODY LIDER Damian Dec Instytut Inspiracji
3. 4/28/2020 16:00-19:10 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH Usługi prawne Iwona Magdalena Aleksandrowicz
4. 4/29/2020 16:00-19:10 FINANSOWANIE Manufaktura Przyszłości Mateusz Konieczny, Mateusz Wojcieszak
5. 5/5/2020 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE VR Training Sp. z o.o. Adam Sobiechart, Roman Iwasieczko
6. 5/6/2020 16:00-19:10 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH Usługi prawne Iwona Magdalena Aleksandrowicz
7. 5/7/2020 16:00-19:10 MŁODY LIDER Damian Dec Instytut Inspiracji
8. 5/8/2020 16:00-19:10 FINANSOWANIE Manufaktura Przyszłości Mateusz Konieczny, Mateusz Wojcieszak
9. 5/9/2020 11:00-14:10 DEBATA OXFORDZKA Agnieszka Werda
10. 5/13/2020 16:00-19:10 MŁODY LIDER Damian Dec Instytut Inspiracji
11. 5/15/2020 16:00-19:10 DEBATA OXFORDZKA Agnieszka Werda
12. 5/16/2020 11:00-14:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE VR Training Sp. z o.o. Adam Sobiechart, Roman Iwasieczko
13. 5/18/2020 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE VR Training Sp. z o.o. Adam Sobiechart, Roman Iwasieczko
14. 5/19/2020 16:00-19:10 MŁODY LIDER Damian Dec Instytut Inspiracji
15. 5/20/2020 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE VR Training Sp. z o.o. Adam Sobiechart, Roman Iwasieczko
16. 5/21/2020 16:00-19:10 FINANSOWANIE Manufaktura Przyszłości Mateusz Konieczny, Mateusz Wojcieszak
17. 5/22/2020 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE VR Training Sp. z o.o. Adam Sobiechart, Roman Iwasieczko
18. 5/23/2020 11:00-14:10 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH Usługi prawne Iwona Magdalena Aleksandrowicz
19. 5/25/2020 16:00-19:10 MŁODY LIDER Damian Dec Instytut Inspiracji
20. 5/27/2020 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE VR Training Sp. z o.o. Adam Sobiechart, Roman Iwasieczko
21. 5/28/2020 16:00-19:10 MŁODY LIDER Damian Dec Instytut Inspiracji
22. 5/30/2020 11:00-14:10 MŁODY LIDER Damian Dec Instytut Inspiracji
23. 5/26/2020 16:00-19:10 FINANSOWANIE Manufaktura Przyszłości Mateusz Konieczny, Mateusz Wojcieszak
24. 6/4/2020 16:00-19:10 DEBATA OXFORDZKA Agnieszka Werda
25. 6/5/2020 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE VR Training Sp. z o.o. Adam Sobiechart, Roman Iwasieczko
26. 6/6/2020 11:00-14:10 MŁODY LIDER Damian Dec Instytut Inspiracji
27. 5/29/2020 16:00-19:10 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH Usługi prawne Iwona Magdalena Aleksandrowicz
  • Zadanie/rodzaj wsparcia: Zakończenie udziału w Akademii Demokracji w tym: wykład - wystąpienie kadry naukowo-dydaktycznej (2h dydaktyczne), praca własna uczestników w zespołach - zadanie praktyczne jako przygotowanie do warsztatu z trenerami (2h dydaktyczne), warsztaty z trenerami (2h dydaktyczne)

Planowana data i miejsce realizacji: 9 czerwca 2020 r., Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul. Okopowa 59, Warszawa.

UWAGA! ZMIANA! W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż wsparcie: Zakończenie projektu "Akademia Demokracji" w ramach projektu będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalnie poprzez narzędzie umożliwiające spotkanie online w czasie rzeczywistym - platformę Microsoft Teams. 

Zakończenie odbędzie się w dwóch terminach - 3 czerwca 2020 roku w godzinach 15-18 oraz 19 czerwca 2020 roku w godzinach 9-12. Uczestnicy w ramach zespołów będą mogli wybrać termin, który bardziej im odpowiada.
Uzasadnienie: Ze względu na przesunięcie terminy egzaminów maturalnych oraz egzaminu ósmoklasisty na czerwiec 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, na kiedy planowane było Zakończenie projektu udział uczestników w tym wydarzeniu może być utrudniony. Zorganizowaliśmy konsultacje w celu zmiany terminu (na 9 czerwca, kiedy miało się odbyć Zakończenie przesunięto jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych). Przeprowadziliśmy ankietę, w której pytaliśmy poprzez opiekunów o najbardziej odpowiadający dla zespołów termin Zakończenia i odpowiedzi były zróżnicowane, głosy podzielone, a więc ciężko było zdecydować o jednym odpowiadającym terminie. Z tego powodu, aby w największym możliwym stopniu umożliwić udziału w Zakończeniu projektu Akademia Demokracji dla uczestników i zwiększyć możliwość realizacji wskaźnika, zdecydowaliśmy się przeprowadzić podsumowanie, organizując dwa terminy wydarzenia.