Instrukcja do platformy dla uczestników programu

Jeśli nie pamiętacie, jak dodać relację lub poprawić ją, zajrzyjcie do instrukcji! :)