Obrazek użytkownika Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Terminy szkoleń liderskich dla uczestników projektu "Akademia Demokracji"

 

Jednym z elementów wsparcia dla uczestników projektu "Akademia Demokracji" są szkolenia liderskie. Szkolenia są uzupełnieniem praktycznej pracy uczniów i uczennic w szkole, mają na celu wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w różnych obszarach. Program szkoleniowy realizuje cele kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi oraz prowadzić do rozwijania u osób uczestniczących kompetencji analitycznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, kognitywnych oraz umiejętności: krytycznego myślenia, ciekawości poznawczej, pracy w zespole, twórczego myślenia, rozumienia spraw publicznych i lokalnych, stosowania narzędzi i sposobów zaangażowania obywatelskiego, efektywnej komunikacji, wystąpień publicznych i komunikacji w zespole, poszukiwania kompromisu. Szkolenia są prowadzone metodami i technikami angażującymi do działania i praktykowania rozwijanych kompetencji. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkolenia w ramach projektu odbywają się w wersji on-line poprzez aplikację Microsoft Teams. 

Każdy uczestnik projektu powinien wziąć udział w wybranych przez siebie szkoleniach liderskich w 3 z 5 możliwych tematów. Tematy są następujące: "Finansowanie", "Komunikacja i informowanie", "Inicjatywa obywatelska młodych", "Młody Lider" i "Debata oxfordzka".

 

Szkolenia liderskie zaplanowane zostały w następujących terminach:

L.p., data, godziny, szkolenie (temat)

1. Dnia 4/25/2020 w godzinach 11:00-14:10 - FINANSOWANIE

2. Dnia 4/27/2020 w godzinach 16:00-19:10 MŁODY LIDER

3. Dnia 4/28/2020 w godzinach 16:00-19:10 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH

4. Dnia 4/29/2020 w godzinach 16:00-19:10 FINANSOWANIE

5. Dnia 5/5/2020 w godzinach 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE

6. Dnia 5/6/2020 w godzinach 16:00-19:10 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH

7. Dnia 5/7/2020 w godzinach 16:00-19:10 MŁODY LIDER

8. Dnia 5/8/2020 w godzinach 16:00-19:10 FINANSOWANIE

9. Dnia 5/9/2020 w godzinach 11:00-14:10 DEBATA OXFORDZKA

10. Dnia 5/13/2020 w godzinach 16:00-19:10 MŁODY LIDER

11. Dnia 5/15/2020 w godzinach 16:00-19:10 DEBATA OXFORDZKA

12. Dnia 5/16/2020 w godzinach 11:00-14:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE

13. Dnia 5/18/2020 w godzinach 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE

14. Dnia 5/19/2020 w godzinach 16:00-19:10 MŁODY LIDER

15. Dnia 5/20/2020 w godzinach 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE

16. Dnia 5/21/2020 w godzinach 16:00-19:10 FINANSOWANIE

17. Dnia 5/22/2020 w godzinach 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE

18. Dnia 5/23/2020 w godzinach 11:00-14:10 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH

19. Dnia 5/25/2020 w godzinach 16:00-19:10 MŁODY LIDER

20. Dnia 5/27/2020 w godzinach 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE

21. Dnia 5/28/2020 w godzinach 16:00-19:10 MŁODY LIDER

22. Dnia 5/30/2020 w godzinach 11:00-14:10 MŁODY LIDER

23. Dnia 5/26/2020 w godzinach 16:00-19:10 FINANSOWANIE

24. Dnia 6/4/2020 w godzinach 16:00-19:10 DEBATA OXFORDZKA

25. Dnia 6/5/2020 w godzinach 16:00-19:10 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE

26. Dnia 6/6/2020 w godzinach 11:00-14:10 MŁODY LIDER

27. Dnia 5/29/2020 w godzinach 16:00-19:10 - INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH