Obrazek użytkownika Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkolenia liderskie dla uczestników projektu Szkoła Demokracji

Szkolenia będą uzupełnieniem praktycznej pracy uczniów i uczennic w szkole, będą miały na celu wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w różnych obszarach. Program szkoleniowy realizować będzie cele kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi oraz będzie prowadzić do rozwijania u osób uczestniczących kompetencji analitycznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, kognitywnych oraz umiejętności: krytycznego myślenia, ciekawości poznawczej, pracy w zespole, twórczego myślenia, rozumienia spraw publicznych i lokalnych, stosowania narzędzi i sposobów zaangażowania obywatelskiego, efektywnej komunikacji, wystąpień publicznych i komunikacji w zespole, poszukiwania kompromisu. Szkolenia będą prowadzone metodami i technikami angażującymi do działania i praktykowania rozwijanych kompetencji.

Każdy uczeń i uczennica powinien wziąć udział w wybranych przez siebie szkoleniach liderskich w 3 z 5 możliwych tematów. Są to szkolenia dla uczniów i uczennic, którzy uczestniczą w programie. Szkolenia są bezpłatne i każde trwać będzie 8 godzin dydaktycznych, czyli 6 godzin zegarowych. Zapewniamy całodzienne wyżywienie: 1 przerwę kawową i 1 przerwę obiadową.

Opisy poszczególnych tematów:

1. Finansowanie. 
Sposoby zdobywania środków na działania, instytucje i osoby w otoczeniu szkoły, które mogą nas wesprzeć, jak nawiązywać i utrzymać relacje z sojusznikami, jak napisać dobry wniosek na mini-grant lub do budżetu obywatelskiego.

2. Komunikacja i informowanie. 
Wypracowanie cech dobrej komunikacji. Poznanie narzędzi komunikowania i informowania, jak mówić żeby nas słuchali i jak skutecznie docierać do koleżanek i kolegów, żeby jak najwięcej osób mogło brać udział w podejmowaniu istotnych decyzji.

3. Inicjatywa obywatelska młodych. 
Czy mamy wpływ oraz jakim zakresie na ustawodawstwo w kraju; gdzie i do kogo się zwrócić? Jak należy postępować aby, jako obywatel, mieć realny wpływ na sytuację prawną państw?

4. Młody Lider. 
Na czym polega rola lidera, jak działa zespół, kogo i czego potrzebujemy, żeby działać efektywnie; zrozumienie znaczenia komunikacji, budowanie pewności siebie i lepszego rozumienia innych, radzenie sobie ze stresem, Porozumienie bez przemocy itp.

5. Debata oxfordzka. 
Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oxfordzkiej nt.: Problemy i zagrożenia współczesnej demokracji europejskiej. Mity czy fakty. Debata zostanie przygotowana przez 2 gr., tj. GRUPA ZA i Grupa PRZECIW. Uczeń przygotuje się do udziału w debatach publicznych oraz podniesie poziom kultury wypowiedzi i umiejętności argumentacji w sporze.

Terminy i miejsca szkoleń podane zostaną wkrótce! :)