Obrazek użytkownika Centrum Edukacji Obywatelskiej

Plan Zakończenia programu "Szkoła Demokracji" realizowanego w ramach projektu "Akademia Demokracji"

19 czerwca 2020 roku w godzinach 9-12

 

Podsumowanie programu "Szkoła Demokracji" (zakończenie) odbędzie się online na platformie Microsoft Teams. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma wcześniej mailowo indywidualny login i hasło dostępu do platformy. Uczestnicy mailowo otrzymają instrukcję logowania i poruszania się po platformie oraz zostanie wysłany link do wydarzenia. Poniżej plan podsumowania, czyli co się wydarzy po kolei. :)

 
1. POWITANIE I WPROWADZENIE
g. 9:00 - 9:30
Miejsce: live chat (kanał ogólny) 
Uczestniczą: wszyscy
- Przywitanie uczestników i uczestniczek programu oraz opiekunów i opiekunek zespołów projektowych. 
- Przedstawienie programu wydarzenia.
- Przemówienie rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie - dr Konrada Janowskiego.
- Przemówienie prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej - dr Jędrzeja Witkowskiego.
- Podziękowania ze strony koordynatorów projektu z ramienia Organizatorów AEH (Agnieszka Drang) i CEO (Urszula Borkowska).
- Podsumowanie działań w programie "Szkoła Demokracji" i prezentacja dobrych praktyk.
 
2. WARSZTATY W GRUPACH DLA UCZNIÓW I UCZENNIC
g. 9:30 - 11:00
Miejsce: kanały poszczególnych grup
Uczestniczą: uczniowie i uczennice w podziale na grupy - podział na grupy zostanie przesłany mailowo
Warsztaty z trenerami dla uczestników i uczestniczek programu. 
 
3. SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK 
g. 9:30 - 11:00
Miejsce: kanał (grupa) przeznaczony na spotkanie opiekunów/ek
Uczestniczą: nauczycielki/ek - opiekunowie/ki zespołów projektowych
Równolegle do warsztatów odbędzie się spotkanie podsumowujące dla chętnych opiekunów i opiekunem zespołów (nauczycieli i nauczycielek).
 
4. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM 
g. 11:00 - 12:00
Miejsce: live chat (kanał ogólny) 
Uczestniczą: wszyscy
- Podsumowanie pracy warsztatowej z trenerami.
- Wykład-webinarium - spotkanie z dr hab. Anną Cierpką z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat tego, jak zadbać o swój dobrostan.
 
Do zobaczenia!