Obrazek użytkownika Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Zakończenia programu "Szkoła Demokracji" realizowanego w ramach projektu

Data: 3 czerwca 2020 roku

 

Podsumowanie programu "Szkoła Demokracji" (zakończenie) odbędzie się online na platformie Microsoft Teams. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma wcześniej mailowo indywidualny login i hasło dostępu do platformy. Uczestnicy mailowo otrzymają instrukcję logowania i poruszania się po platformie oraz wcześniej zostanie wysłany link do wydarzenia.

 
1. POWITANIE I WPROWADZENIE g. 15:00 - 15:30
Miejsce: live chat (kanał ogólny)
Uczestniczą: wszyscy
- Przywitanie uczestników i uczestniczek programu oraz opiekunów i opiekunek zespołów projektowych. 
- Przedstawienie programu wydarzenia.
- Przemówienie rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 
- Podziękowania ze strony koordynatorów projektu z ramienia Organizatorów - AEH i CEO.
- Podsumowanie programu i prezentacja dobrych praktyk z poszczególnych obszarów.
 
2. WARSZTATY W GRUPACH DLA UCZNIÓW I UCZENNIC g. 15:30 - 17:00
Miejsce: kanały poszczególnych grup
Uczestniczą: uczniowie i uczennice w podziale na grupy - podział na grupy zostanie przesłany mailowo
Warsztaty z trenerami dla uczestników i uczestniczek programu. 
 
3. SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK g. 15:30 - 17:00
Miejsce: kanał (grupa) przeznaczony na spotkanie opiekunów/ek
Uczestniczą: nauczycielki/ek - opiekunowie/ki zespołów projektowych
Równolegle do warsztatów odbędzie się spotkanie podsumowujące dla chętnych opiekunów i opiekunem zespołów (nauczycieli i nauczycielek).
 
4. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM g. 17:00 - 18:00
Miejsce: live chat (kanał ogólny) 
Uczestniczą: wszyscy
- Podsumowanie pracy warsztatowej z trenerami.
- Wykład-webinarium - spotkanie z dr hab. Anną Cierpką z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat tego, jak zadbać o swój dobrostan