Obrazek użytkownika Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Inauguracja projektu "Akademia Demokracji"

 

Inauguracja programu "Szkoła Demokracji" realizowanego w ramach projektu "Akademia Demokracji" jest to pierwszy element wsparcia dla uczestników projektu (uczniowie i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 14-19 lat zakwalifikowani w rekrutacji). Inauguracja została zaplanowana na termin 25-26.10.2019 r. To dwudniowe wydarzenie, które stanowi szkolenie wprowadzające do programu i składa się z wykładów wprowadzających i warsztatów z trenerami każdego dnia. Miejsce wydarzenia to siedziba Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, ul. Okopowa 59.

 

Program:

Dzień 1
25.10.19 (piątek)
 
12:00 - 12:30 - przyjazd zespołów i rejestracja
12:00 - 13:00 - obiad
13:00 - 15:00 - wprowadzenie do projektu i powitanie (wykład cz. I) - przywitanie i
przedstawienie się organizatorów; na czym polega program Szkoła Demokracji, przebieg
programu, ramowy harmonogram i opis programu
15:00 - 15:30 - przerwa
15:30 - 19:00 - warsztaty z trenerami w grupach cz. I - czym jest dobry samorząd uczniowski,
jak zorganizować pracę samorządu uczniowskiego w swojej szkole, zapoznanie się z
obszarami i wyzwaniami programu Szkoła Demokracji
19:00 - kolacja
 
Dzień 2
26.10.2019 (sobota)
 
9:15 - 10:15 - wykład wprowadzający do programu cz. II
10:15-10:40 - przerwa
10:40 - 14:00 – warsztaty z trenerami w grupach cz. II – przykłady dobrych praktyk i diagnoza
sytuacji w szkole w celu przygotowania do opracowania planu działania
14:30 - obiad i odjazd uczestników
 

Program "Szkoła Demokracji" jest realizowany w ramach projektu "Akademia Demokracji" przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt „Akademia Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.