Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
Super Relacja: 
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?: 
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Epidemia koronawirusa przeszkodziła nam w wykonaniu trzeciego zadania związanego ściśle z obszarem " działania uczniów i uczennic " . Nowa sytuacja , która nas zastała, troska o swoje zdrowie a także zmiana stylu naczania wzbudziły w nas wiele emocji i na pewien czas zablokowały nasze działania. Jednak w trakcie nauczania zdalnego pokonując wiele trudności i przeszkód pozostawaliśmy w stałym kontakcie ze sobą i z naszą kochaną opiekunką SU. Zauważyliśmy z rozmów z naszymi kolegami i koleżankami z róznych klas , że mamy punkt zaczepienia do działania , a dotyczył on mianowicie prac domowych. W trakcie przejścia na e- nauczanie okazało się, że mamy o wiele więcej obowiązków związanych ze szkołą i nauką a co za tym idzie pojawiło się mnóstwo prac domowych. Trudno było nam wszystkim zaakceptować ten fakt, że odrabianie prac domowych nie zawsze było celowo za to przytłoczyło nas dużą ilością na którą przeznaczaliśmy także nas czas wolny. Trzeba było zareagować. Stworzyliśmy razem z naszą opiekunką ankietę dotyczącą prac domowych. zależało nam na tym, aby jak największa liczba respondentów udzieliła nam odpowiedzi. Ankieta powstała na dysku google , aby usprawnić zbieranie odpowiedzi oraz ich dogłębną analizę. Chcieliśmy w ten sposób pomóc uczniom aby prace domowe nie były zadawane z przesada i bezcelowo ale też chcieliśmy pomóc naszym nauczycielom , udzielając im informacji zwrotnej, że jest tego za dużo i nie wyrabiamy się. Ankieta została przeprowadzona w tempie ekspresowym. O jej wynikach zostali poinformowani uczniowie, nauczyciele a raport otrzymała również Pani Dyrektor. Co dała nam ta ankieta. Bardzo wiele. Prace domowe zmniejszyły się znacznie, zmieniła się także ich forma a pani Dyrektor zorganizowała dla Grona Pedagogicznego dodatkowe szkolenie na temat prac domowych a przede wszystkim celu i ilości ich zadawania.Bardzo nas to ucieszyło , bo także od naszych kolegów i koleżanek usłyszeliśmy dziękuję za zaangażowanie w ich sprawy i szybką reakcję. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy pomóc i że nas doceniono. 

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Cały Samorząd Uczniowski !!! czyli około 15 osób

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Nic nie było trudne , gdyż obydwie strony tego chciały, aby zmniejszyć częstotliwość oraz ilość zadawanych prac domowych. Naprawdę było to wyzwanie, które leżało w interesie obydwu stron, gdyż SU jako reprezentant całej społeczności szkolnej zakładał z góry , że ankieta ta odniesie zamierzony skutek jeśli tylko uczniowie chetnie wezmą w niej udział. Na ankietę odpowiedziało 147 uczniów, uważamy, że to dużo gdyż problem dotyczył głownie 8 klas, które przygotowując się systematycznie do egzaminów ósmoklasisty bombardowane były przeogromną ilością zadawanych prac. Ich odzew był natychmiastowy. Uważamy, ze to duża liczba osób tym bardziej, że ankieta zawierała szcegółowe pytania, dotyczące konkretnych przedmiotów, tak więc wyniki ankiety były opublikowane nie tylko uczniom, ale przede wszystkim nauczycielom oraz dyrekcji szkoły.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Sukces - udało nam się i zmniejszyć ilość prac domowych jak i ich częstostliwość

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Linki związane z realizacją wyzwania: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsz6MkPjeiIe5I7rZTkVyzuyWFDgpqK_qaphDUmmg5tRas0w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1RT81W0q91T2FGy4pIKu2BWh1LZHi58h1Yl-RvHIrXxs/edit#responses
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Droga grupo,

Dziękuję bardzo za Waszą relację. Jestem zbudowany Waszą postawą i cieszę się niezmiernie, że osiągnęliście zamierzony skutek. Myślę, że Wasze działanie może być modelowym przykładem na to, jak może działać samorząd uczniowski w czasie kwarantanny.

Chciałbym zwrócić uwagę, że tak naprawdę akcja zaczęła się od tego, że uczniowie rozmawiali ze sobą i dzielili się swoimi przemyśleniami. To znaczy, że inicjatywa nie była jedynie pomysłem grupy uczniów będących w samorządzie, czy któregoś z nauczycieli, ale była owocem konsultacji (choć w tym wypadku nieformalnych), a tak właśnie powinien działaś samorząd uczniowski tzn. być samorządem słuchającym i współpracującym.

Następnie mogliście ograniczyć się do interwencji za pośrednictwem rodziców albo poszczególni uczniowie, czy nawet grupy uczniów, mogły zgłaszać problem poszczególnym nauczycielom. Zdecydowaliście jednak przeprowadzić ankietę i zaangażować jak największą grupę osób – dzięki temu Wasz głos był znacznie mocniejszy, a więcej uczniów mogło odczuć, że ich głos ma znaczenie.

Na końcu, co jest w zasadzie esencją tego obszaru była współpraca z gronem pedagogicznym: przedstawienie wyników ankiety i wypracowanie rozwiązań. Wisienką na torcie jest dla mnie szkolenie jakie dyrekcja zorganizowała dla nauczycieli. Dziękuję również, że podzieliliście się wynikami ankiety oraz zdjęciami obrazującymi raport jaki otrzymali nauczyciele. Wygląda bardzo profesjonalnie.

Wasza inicjatywa pokazuje, że uczniowie mogą mieć wpływ nawet na takie sprawy jak ilość zadawanych prac domowych. Gratuluję Wam odwagi i determinacji do przeprowadzenia działania, a gronu pedagogicznemu i dyrekcji, że wsłuchali się w Wasz głos i odpowiedzieli na Wasze potrzeby. Myślę, że Wasze działanie może być inspiracją dla innych samorządów uczniowskich i przykładem, że „da się!”. Nie ma oficjalnie takiego tytułu, ale uważam, że możecie śmiało czuć się Bohaterami Szkoły Demokracji w Czasie Pandemii!

Pozdrawiam,
Tomasz