Obrazek użytkownika Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu
Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?: 
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Stworzyliśmy uczniom możliwość do wypowiedzenia się co ich motywują a równocześnie zniechęca do nauki poprzez przeprowadzenia w klasach dyskusji i wyrażenia swoich opinii za pomocą różnych środków np. plakatów, komiksów itp. Samorząd Uczniowski zwrócił się z propozycją do wychowawców o przeprowadzenie w swoich klasach dyskusji na temat „Co motywuje, a co was zniechęca do nauki” i zaproponowaniu uczniom stworzenia plakatu – mogła to być  praca zbiorowa. Następnie prace zostały zebrane i przeanalizowane. Członkowie SU poprosili pana dyrektora o możliwość przedstawienia wniosków na spotkaniu Rady Pedagogicznej w dniu 23.01.2020r.

Uczniowie w swoich pracach przedstawiali co ich mobilizuje a co zniechęca do nauki.

Motywatorami najczęściej było:

- dobre oceny,

- dobry, miły, uśmiechnięty nauczyciel,

- spotkania z ekspertami,

- koledzy, koleżanki,

- wymarzone studia, wykształcenie,

- dobra praca a z tym wiąże się bogactwo, jakość życia, podróże,

- nagroda od rodziców, duma, pochwały,

- rodzina,

- kariera zawodowa,

- wycieczki,

- ciekawość i zainteresowanie,

- modlitwa,

- zagrożenie oceną niedostateczną,

- ciekawe lekcje,

Itp.

Brak motywacji:

- zbyt duże wyzwania/zbyt małe wyzwania,

- źle postawione cele, brak celu,

- samotność, smutek,

- zmęczenie, choroba,

- lenistwo,

- brak docenienia, pochwał,

- zła atmosfera,

- ponury, zdenerwowany, mściwy, krzykliwy nauczyciel (strach przed nauczycielem),

- wczesne wstawanie,

- przeszkadzanie innych uczniów,

- złe relacje między rówieśnikami,

- niesprawiedliwe ocenianie,

- nudne lekcje

Itp.

 

Podczas dyskusji klasowych uczniowie zrozumieli, co tak naprawdę dla nich się liczy, co jest ważne.

Nasze działanie pozwoliło na poznanie motywatorów uczenia się oraz uświadomiło nam - wszystkim uczniom, że motywacja w postaci prezentów nie jest najważniejsza, że liczy się osobista motywacja do działania.

Poprosiliśmy wszystkich nauczycieli, żeby wspierali uczniów w ich dążeniu do zdobywania wiedzy.

Ze zgromadzonych prac zrobiliśmy wystawę na korytarzu szkolnym.

Dziękujemy wszystkim wychowawcom, którzy zgodzili się włączyć w realizację naszego zadania.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Wszyscy wychowawcy klasa od 1 do 8 oraz uczniowie tych klas.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejsze dla nas było (tak nam się wydawało) wystąpienie przed nauczycielami na spotkaniu Rady Pedagogicznej. Mimo, że nie było to pierwszy raz. Jak się okazało nie było to takie straszne. Byliśmy mile przyjęci i wysłuchani z uwagą nauczycieli, którzy poparli nasze działanie. Na koniec zostaliśmy poczęstowani ciastem. Było nam bardzo miło.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Wszyscy uczniowie mieli mozliwość wypowiedzenia się. Podczas dyskusji klasowych uczniowie zrozumieli, co tak naprawdę dla nich się liczy, co jest ważne.

Nasze działanie pozwoliło na poznanie motywatorów uczenia się oraz uświadomiło nam - wszystkim uczniom, że motywacja w postaci prezentów nie jest najważniejsza, że liczy się osobista motywacja do działania. Wszystkich nauczyciele obiecali, że będą  wspierali uczniów w ich dążeniu do zdobywania wiedzy.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Linki związane z realizacją wyzwania: 
https://pspbucze.szkolnastrona.pl/a,900,relacja-z-zadania-w-ramach-szkoly-demokracji
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Gratuluje przedewszystkim pomysłu tworzenia rysunków, komiksów - dania swobody w formie wypowiedzi, to bardzo ważne jak rozmawiamy z tak róznorodną grupą wiekową. 

Pozdrawiam!