Obrazek użytkownika Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?: 
4. Organizujemy w naszej szkole budżet partycypacyjny zgodnie z opisem zawartym w materiale CEO Dobre praktyki z USA. Kwota, o której przeznaczeniu decydują uczniowie i uczennice, jest nie mniejsza niż 1500 zł.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

W grudniu, w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja projektu szkolnego pod nazwą "Budżet Uczniowski". Założeniem całego przedsięwzięcia jest zrealizowanie pomysłów społeczności szkolnej, odpowiedź na jej potrzeby materialne, oraz możliwość wprowadzenia realnych zmian w wygląd szkoły. Kwotą przeznaczoną na ten cel było aż 6000 złotych!

Pierwsza faza polegała na promocji całego wydarzenia oraz kampanii zachęcającej do składania projektów zawierających kosztorysy, wizualizacje oraz komplet potrzebnych dokumentów.

Drugim etapem były ogólnoszkolne wybory. Zostały przeprowadzone na zasadach wyborów demokratycznych - głos oddać mógł każdy uczeń, a także pracownicy szkoły. Głosowanie było tajne, do zaplombowanej urny, pod okiem komisji uczniowie i uczennice mogli wrzucać wypełnione na specjalnie przygotowanych stanowiskach głosy.

Finalnie, przeliczone przez wcześniej wybraną komisję głosy dały werdykt. Zwycięskim pomysłem został Plan Renowacji Szkolnej Strefy Rekreacji.

 

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Poza zespołem projektowym w realizacji przedsięwzięcia brali udział uczniowie będący w komisji sprawdzającej tożsamość oraz czuwającej nad ogólnym prawidłowym przebiegiem głosowania. W naszej szkole uprawnione do głosowania były 424 osoby z czego 274 oddały głos, co oznaczało, iż frekwencja wynosiła prawie 70%. 

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejszym elementem "Budżetu Uczniowskiego" było zachęcenie społeczności szkolnej do składania pomysłów odnośnie zagospodarowania pieniędzy. Naszym zdaniem równie trudną rzeczą było zgranie wszystkich na tyle dobrze aby wszystko wyszło jak najlepiej, ponieważ jednak było to wydarzenie, które dużo zmieniło w naszej szkole, nauczyliśmy się jak razem działać by wszystko ze sobą współgrało.

Również wiemy, iż przy innych akcjach tego typu będziemy musieli bardziej wpłynąć na społeczność szkolną aby frekwencja była wyższa.

Jak w przyszłości zadbamy o lepszą frekwencję?

Napewno dalej będziemy stosować ogłoszenia na plakatach oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń, skorzystamy z radiowęzła aby przypomnieć uczniom w czasie zajęć o przedsięwzięciu, będziemy dodawać posty na szkolnego facebooka oraz instagrama, a także na stronę szkoły i jeszcze poprzez dziennik elektroniczny librus. Zadbamy o to, aby samorząd szkolny osobiście przypominał uczniom o wszystkich akcjach dziejących się w szkole.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Za sukces na pewno można uznać, iż już w trakcie ferii zimowych zostały rozpoczęte prace renowacyjne szkolnej przestrzeni przeznaczonej do wypoczynku. Uważamy całe to przedsięwzięcie za ogromny sukces, ponieważ było to wydarzenie na skalę szkolną, prawie całe grono uczniowskie i pedagogiczne zaangażowało się dla wspólnego dobra. 

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

 

Dzień dobry,

dziękuję za relację. Długo na nią czekałem. Wiedziałem, że kiedyś się pojawi, gdyż wydarzenia, o którym opowiada, widziałem na własne oczy. Głosowanie nad wyborem przedmiotu finansowania z budżetu partycypacyjnego (uczniowskiego) było świetnie przez Was zorganizowane. Profesjonalnie prezentowały się plakaty z propozycjami, w szczególności obrazujący projekt zwycięski, jak się okazało. Całe wydarzenie prezentowało się jak szkolne święto.

Relacja, którą właśnie przeczytałem nie współgra z rangą wydarzenia. W kilkunastu ogólnych zdaniach opisujecie ramy wydarzenia, pomijając wiele ważnych danych. Na przykład o frekwencji, odbiorze wyników głosowania przez społeczność uczniowską, komentarzach innych podmiotów szkolnych. Nie ma śladu pogłębionej oceny z Waszej strony: Uważacie to wydarzenie za sukces? Co wniosło do samorządności  w Waszej szkole? Co byście zmienili? Jak w przyszłości zadbalibyście o lepszą frekwencję? Czego się nauczyliście?

Podkreślam: szczególnie brakuje w Waszej krótkiej relacji refleksji i autorefleksji. Jeśli zajrzycie do opisu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, opublikowanego w 2018 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, to znajdziecie tam wiele odniesień do dokonywania refleksji jako niezbędnego elementu procesu uczenia się czegokolwiek. Są one zawarte w takich sformułowaniach, jak: krytyczna refleksja, refleksja nad swoimi aktualnymi możliwościami, nad umiejętnością określania i wyznaczania celów, autorefleksja, refleksja nad praktyczną wartością zrealizowanego działania i nad procesem własnego rozwoju. Co to oznacza? Od dawna badacze ustalili, że bez uważnego przyglądania się własnemu działaniu się nie da się przejść od niekompetencji do kompetencji. Także w działalności społecznej, samorządowej.

Przy tej okazji przypominam ponownie o potrzebie uzgodnienia spójności pomiędzy dwoma wybranymi przez Was wyzwaniami a zaplanowanymi działaniami. Mowa o obszarach DZIAŁANIA UCZNIÓW I UCZENNIC oraz UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE. Dyskutowaliśmy o tym podczas spotkania w grudniu 2019, a także pisałem o tym w mailu z 18.12. i kolejnym. Dopóki tego nie zrobicie, Wasza diagnoza i plan wciąż są z naszego punktu widzenia "do poprawy".

Pozdrawiam

Janusz Żmijski