Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Stanisława Dąbka w Lubaczowie
Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?: 
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO: Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia.
Data ostatnich wyborów: 
piątek, Września 27, 2019
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

W naszej szkole zorganizowane zostały wybory do samorządu uczniowskiego, aby wyłonić głosem uczniów ich przedstawiciela, przewodniczącego. Na samym początku chodziliśmy po klasach, by wyłonić kandydatów. Zgłosiło się czworo kandydatów: dwóch z klas siódmych i dwóch klas ósmych. Każda ze zgłoszonych osób musiała podjąć trud wykonania plakatów promujących, na których musiała napisać coś o sobie i co ma w zamiarze zmienić w szkole lub co nowego wprowadzić. Każdy proponował co innego, od sklepiku szkolnego po więcej dyskotek itp. Przygotowane przez uczestników plakaty zawisły w holu szkoły, aby inni uczniowie mogli zapoznać się ze startującymi.

Rozpoczął się tydzień wyborczy, który w naszej szkole odbywał się od 23 do 27 września. We wtorek odbyła się debata, na której każdy z kandydatów miał się przedstawić  przed uczniami i jeszcze bardziej zachęcić głosujących do oddania głosu na właściwą osobę. Osoby startujące we wyborach przedstawiły swój program wyborczy. Po zakończeniu spotkania w sali gimnastycznej, rozpoczęło się rozdawanie ulotek i innych reklam, promujących kandydatów. Cała szkoła huczała od podekscytowania i niezdecydowania, ciężkiego wyboru.

Nadszedł dzień wyborów, piątek 27 września, koniec tygodnia wyborczego. Przygotowane zostały specjalne miejsca  do głosowania (w holu szkoły przygotowano stanowiska do głosowania i stanowisko komisji czuwające nad prawidłowym przebiegiem głosowania). W skład komisji wyborczej wchodzili uczniowie poprzedniej kadencji Samorządu Uczniowskiego i opiekunowie. Możliwość głosowania w wyborach do SU mieli wszyscy uczniowie klas od 4 do 8. Jednak prawo do oddania głosu na reprezentanta na Młodzieżową Radę Miasta mieli tylko uczniowie klas 7 i 8. Komisja wyborcza zapraszała, klasami uczniów do głosowania i sprawdzała obecność uczniów, zgodnie z dziennikiem. Nikt jednak z komisji nie zmuszł uczniów do oddania głosów. Każdy z uczniów, który został zaproszony na głosowanie sam dokonał wyboru czy weźmie udział w głosowaniu. Komisja zapraszała uczniów klasami na głosowanie, ponieważ lasy 7 i 8 otrzymywały dwie karty wyborcze, ponieważ mogły głosować na przewodniczącego SU, ale tak na MRM. Dlatego też komisja wyborcza w pierwszej kolejności zaprosiła do głosowania uczniów klas 7 i 8. Zapraszanie klas na głosowanie wynikało też z faktu lepszej orgaizacji głosowania.

Uczeń który dobrowolnie zgodził sie oddać głos po otrzymaniu karty wyborczej został wykreślony z listy wyborczej, aby drugi raz nie otrzymał karty do głosowania. Taka strategia działania wynikła z faktu, iż chcieliśmy mieć pewność, że każdy osoba zagłosuje tylko raz. W poprzednim roku szkolnym w trakcie wyborów nikt nie zwracał na to uwagi. Nikt nie odnotowywał faktu, iż dana osoba już oddała swój głos. To powodowało, że niektóre osoby w trakcie głosowania brały udział kilka razy, co nie jest zgodne z demokratycznymi wyborami. Aby oddać głos ważny, musieliśmy na kartach oddania głosu zaznaczyć tylko jeden „x” w okienku przy nazwisku wybranego przez nas kandydata do samorządu. Wcześniej komisja wyborcza przygotowała karty do głosowania, które opieczętowano szkolna pieczątką. Karty wyborcze do głosowania na Młodzieżowa Radę Miasta otrzymaliśmy gotowe, od Urzędu Miasta Lubaczów. Po oddaniu głosu, karty wrzucaliśmy do przygotowanej wcześniej szkolnej urny. W trakcie głosowania uczniowie oprócz oddawania głosu na przewodniczącego szkoły, głosowali także na reprezentantów naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczów. Stąd też każdy uczeń klas 7 i 8 otrzymał dwie karty do głosowania, na które były przygotowane dwie oddzielne urny wyborcze.

Gdy w końcu wszystkie klasy zagłosowały urny zabrano i zaczęto liczyć głosy, dzieląc je na ważne i nieważne. Wynik, który powstał ogłoszono na stronie szkoły, fanpage ’u oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. W trakcie głosowania udział na przewodniczącego SU wzieło udział 251 osób. Wyniki plasowały sie następująco: Kinga Kinach 141 głosów, Maciej Hypiak 47 głosów, Wiktoria Kobylarz 35 głosów, Michał Bębnik 24 głosy i 4 głosy nieważne. Wyniki na MRM Lubaczów: Hubert Garus 35 głosów, Maja Mamczura 14 głosów, Klauida Lech 14 głosów, Wiktoria Kobylarz 8 głosów, Amelia Mistura 4 głosy, Amelia Owczarek 3 głosy, Julia Sochań 1 głos i 3 głosy nieważne. Wszystkich głosów oddanych na MRM było 82. Przewodniczącym SU została Kinga Kinach uczennica klasy 8. Natomiast do MRM z naszej szkoły wybrano 5 reprezenatanów z największą liczbą głosów: H. Garus, M.Mamczura, K.Lech, W.Kobylarz i A. Mistura. 

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Spoza zespołu projektowego do realizacji wyzwania byli zaangażowani wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego, a także klasa 8b naszej szkoły. 

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Dla osób przygotowujących tydzień kampani i dzień wyborów był to czas dużego zaangażowania i wysiłku. Przygotowanie tablic na plakaty, zoragnizowanie spotkania z klasami w celu prezentacji kandydatów, wydrukowanie i pieczętowanie kart wyborczych wymagało czasu i zapału do pracy. Dużo kreatywności wykazali też kandydaci przygotowując programy wyborcze, ulotki. Dla uczniów zajmujących się techniczną stroną wyborów nie napotkano na większe problemy. W dniu prezentacji kandydatów, mimo wcześniejszych zapewnień, wszystkich występujących dopadła trema i stres. Występ przed taka duża liczbą osób okazał się niemałym przeżyciem. Więc to dla nich było najtrudniejsze w realizaji wyzwania. Jednak mimo tremy wszyscy świetnie sobie poradzili. Chociaż należy przyznać, że na jednych stres działa pobudziająco do działania, a u innych był bardzo trudny do przezwyciężenia. Ostatecznie jednak wszyscy byli zadowoleni, publiczność okazała sympatię i zrozumienie, co dodało kandydatom skrzydeł do działania. 

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Sukcesem samym w sobie było przygotowanie w naszej szkole pełnych demokratycznych wyborów. Każdy z uczniów został poinformowany o wyborach do Samorządu Uczniowskiego. W dniu prezentacji kandytadów na sali gimnastycznej nie zabrakło żadnej klasy, gdyż to dyrektor poinformował wszystkich nauczycieli o konieczności przyprowadzenia uczniów na apel wyborczy. Sukcesem jest to, że trzeba wierzyć w kreatywność uczniów. Wydawać by się mogło, iż wybory do Samorządu Szkolenego są już tak oklepane, że nikt nie wymyśli nic nowego. Jednak dali się ponieść wodzom fantazji i każdy z kandydatów przygotował świetny program wyborczy. Pokonywanie barier w tym własnych słabości i stres przed występem publicznym. To także sukces dla uczniów.!

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie
w roku szkolnym 2019/2020

1. KOMISJA WYBORCZA

 • 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
 • 1.2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
 • 1.3. Do zadań Komisji należy:
  • a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,
  • b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów,
  • c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
  • d) przygotowanie kart wyborczych,
  • e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
  • f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • 2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie kl. VII - VIII
 • 2.2. Kandydaci do nowego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do opiekunów samorządu.
 • 2.3. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego powinni legitymować się dobrymi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, grzecznością wobec nauczycieli i kolegów. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli.
 • 2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się "niezdrowej" rywalizacji. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 • 3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 • 3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 • 3.3. Głosujący otrzymuje kartkę wyborczą na której wpisuje krzyżyk przy imieniu i nazwisku swojego wybranego kandydata. Następnie wrzuca kartę wyborczą do urny.
 • 3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wpisano żadnego krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
 • 3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • 4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 • 4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Samorządzie Uczniowskim otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Wrzesień

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Kinga Stopyra

Monika Kaczor

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Dodatkowe informacje: 

W związku z tym, że wybory w naszej szkole odbyły się przed rozpoczęciem udziału w projekcie nikt z nas nie pomyślał o fotografowaniu całej kamapnii wyborczej, dnia prezentacji,  ani dnia samych wyborów. Musieliśmy przeprowadzić wybory dnia 27 września, ponieważ do 30 września musieliśmy oddać burmistrzowi sprawozdanie z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczów.  Stąd też jedynymi zdjęciami jakie mamy to wzory kart wyborczych. 

Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Miła grupo, 
Dziękuję za rozwinięcie Waszej relacji. Opisaliście przebieg Waszych wyborów tak szczegółowo, że wszystko jest jasne i klarowne.  Całe wybory, kampania wyborcza  i sam dzień wyborów, były bardzo dobrze przygotowane. Cieszę się, że tak sprawnie udało się je Wam przeprowadzić. Jestem pod wrażeniem, że obserwując problem związany z tym, że w poprzednich wyborach nie było kontroli nad tym, kto i ile razy głosował, pamiętaliście o tym i podczas tegorocznych wyborów udało się go Wam rozwiązać. 

Dziękuję za wstawienie w relację treści ordynacji wyborczej, o którą prosiłam.  Niestety zawiera ona kilka elementów, które są niezgodne z zasadami programu „Szkoła Demokracji”. Mianowicie w waszej ordynacji jest napisane: „Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego powinni legitymować się dobrymi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, grzecznością wobec nauczycieli i kolegów. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli.” Oceny, czy ocena z zachowania czy inne wpisane w Waszym Regulaminie wymagania  nie powinny być brane pod uwagę podczas zgłaszania kandydatów. W naszym przewodniku znajduje się taka informacja: „Wszyscy uczniowie i uczennice mają prawo do głosowania i kandydowania. W szczególności: ordynacja nie ogranicza prawa do kandydowania ze względu na oceny (w tym z zachowania) ani opinię wychowawcy lub dyrektora”.

Zdaję sobie sprawę, że tegoroczne wybory są za Wami. Co można zrobić, by otrzymać akceptację w tym obszarze? Należy zadeklarować w komentarzu lub bezpośrednio w relacji, że ocena z zachowania jako warunek kandydowania zostanie usunięta z ordynacji wyborczej przed najbliższymi wyborami do władz SU. 

Przy okazji, Wasza ordynacja wyklucza z kandydowania uczniów klas 4, 5 i 6. Podstawą demokratycznych wyborów jest to, aby KAŻDY uczeń i KAŻDA uczennica mogli zarówno oddać głos, jak i kandydować. Rada Samorządu ma być organem i reprezentantem wszystkich uczniów, dlatego każdy uczeń powinien móc kandydować bez względu na średnią ocen, ocenę z zachowania (o ile nie jest zawieszony w prawach ucznia), wiek, czy klasę, do której chodzi. Zalecamy byście także w tym zakresie zaktualizowali swoją ordynację wyborczą. 

Pozdrawiam
Wasza mentorka

-----------------------------------------------------------------------------------------

Miły zespole,

Dziękuję za relację z wykonania działania w ramach obszaru Wybory i kwestie formalne. Bardzo się cieszę, że zorganizowane wybory do władz samorządu uczniowskiego i także przy okazji do Młodzieżowej Rady Miasta uważacie za sukces.  Z Waszego opisu wynika, że dołożyliście wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie mogli kandydować, poznać kandydatów i ich programy podczas przygotowanej z rozmachem kampanii wyborczej. Super, że udało się Wam także zorganizować debatę.

Nie napisaliście, czy wszyscy uczniowie szkoły mieli prawo głosowania w wyborach. Napisaliście „Możliwość głosowania w wyborach mieli uczniowie klas 4 i 8”. Co to oznacza? Głosowały tylko klasy 4 i 8? Co z resztą szkoły? Wybory powinny być powszechne i prawo oraz możliwość wzięcia udziału w głosowaniu powinni mieć wszyscy uczniowie Waszej szkoły!

Moją wątpliwość budzi zasada chodzenia „klasowo” na w wybory, a z pewnością nie powinno się sprawdzać obecności.  Oddanie głosu powinno być indywidualną decyzją każdego ucznia, nawet kosztem frekwencji. Zgodnie z demokratycznymi zasadami każdy uczeń i uczennica  ma prawo kandydować  i głosować, albo nie głosować, gdy tak zdecyduje.

Ile więc ostatecznie osób wzięło udział w wyborach? Zapomnieliście o tym napisać, a zgodnie z przewodnikiem taka informacja powinna znaleźć się w Waszej relacji. Nie znalazłam również odnośnika do ordynacji wyborczej, tak więc pomimo iż mam wewnętrzne przekonanie, że poprawnie zrealizowaliście wyzwanie, to niestety nie mogę go zaakceptować do czasu uzupełnienia braków.

Bardzo proszę zamieśćcie link do Waszej ordynacji wyborczej lub dodajcie ją w pliku.  Czekam więc na uzupełnienie sprawozdania i gratuluję tak sprawnie przeprowadzonych demokratycznych wyborów do SU i do Młodzieżowej Rady Miasta.

Wasza mentorka

Komentarze

Miły zespole,

Dziękuję za relację z wykonania działania w ramach obszaru Wybory i kwestie formalne. Bardzo się cieszę, że zorganizowane wybory do władz samorządu uczniowskiego i także przy okazji do Młodzieżowej Rady Miasta uważacie za sukces.  Z Waszego opisu wynika, że dołożyliście wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie mogli kandydować, poznać kandydatów i ich programy podczas przygotowanej z rozmachem kampanii wyborczej. Super, że udało się Wam także zorganizować debatę.

Nie napisaliście, czy wszyscy uczniowie szkoły mieli prawo głosowania w wyborach. Napisaliście „Możliwość głosowania w wyborach mieli uczniowie klas 4 i 8”. Co to oznacza? Głosowały tylko klasy 4 i 8? Co z resztą szkoły? Wybory powinny być powszechne i prawo oraz możliwość wzięcia udziału w głosowaniu powinni mieć wszyscy uczniowie Waszej szkoły!

Moją wątpliwość budzi zasada chodzenia „klasowo” na w wybory, a z pewnością nie powinno się sprawdzać obecności.  Oddanie głosu powinno być indywidualną decyzją każdego ucznia, nawet kosztem frekwencji. Zgodnie z demokratycznymi zasadami każdy uczeń i uczennica  ma prawo kandydować  i głosować, albo nie głosować, gdy tak zdecyduje.

Ile więc ostatecznie osób wzięło udział w wyborach? Zapomnieliście o tym napisać, a zgodnie z przewodnikiem taka informacja powinna znaleźć się w Waszej relacji. Nie znalazłam również odnośnika do ordynacji wyborczej, tak więc pomimo iż mam wewnętrzne przekonanie, że poprawnie zrealizowaliście wyzwanie, to niestety nie mogę go zaakceptować do czasu uzupełnienia braków.

Bardzo proszę zamieśćcie link do Waszej ordynacji wyborczej lub dodajcie ją w pliku.  Czekam więc na uzupełnienie sprawozdania i gratuluję tak sprawnie przeprowadzonych demokratycznych wyborów do SU i do Młodzieżowej Rady Miasta.

Wasza mentorka

Poprawiony regulamin na wybory SU po uwzględnieniu poprawek (na najbliższe wybory w roku szkolnym 2020/2021)

 

 

 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie
w roku szkolnym 2019/2020

1. KOMISJA WYBORCZA

 • 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
 • 1.2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
 • 1.3. Do zadań Komisji należy:
  • a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,
  • b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów,
  • c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
  • d) przygotowanie kart wyborczych,
  • e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
  • f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • 2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie klas od 4 do 8
 • 2.2. Kandydaci do nowego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do opiekunów samorządu.
 • 2.3. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą. Uczniowie zawieszeni w prawach ucznia nie mogą zgłosić swojej kandydatury na przewodniczącego SU.
 • 2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się "niezdrowej" rywalizacji. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 • 3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 • 3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 • 3.3. Głosujący otrzymuje kartkę wyborczą na której wpisuje krzyżyk przy imieniu i nazwisku swojego wybranego kandydata. Następnie wrzuca kartę wyborczą do urny.
 • 3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wpisano żadnego krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
 • 3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • 4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 • 4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Samorządzie Uczniowskim otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Wrzesień

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Kinga Stopyra

Monika Kaczor

Poprawiony regulamin na wybory SU po uwzględnieniu poprawek (na najbliższe wybory w roku szkolnym 2020/2021)

 

 

 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie
w roku szkolnym 2019/2020

1. KOMISJA WYBORCZA

 • 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
 • 1.2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
 • 1.3. Do zadań Komisji należy:
  • a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,
  • b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów,
  • c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
  • d) przygotowanie kart wyborczych,
  • e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
  • f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • 2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie klas od 4 do 8
 • 2.2. Kandydaci do nowego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do opiekunów samorządu.
 • 2.3. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą. Uczniowie zawieszeni w prawach ucznia nie mogą zgłosić swojej kandydatury na przewodniczącego SU.
 • 2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się "niezdrowej" rywalizacji. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 • 3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 • 3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 • 3.3. Głosujący otrzymuje kartkę wyborczą na której wpisuje krzyżyk przy imieniu i nazwisku swojego wybranego kandydata. Następnie wrzuca kartę wyborczą do urny.
 • 3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wpisano żadnego krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
 • 3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • 4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 • 4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Samorządzie Uczniowskim otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Wrzesień

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Kinga Stopyra

Monika Kaczor

Poprawiony regulamin na wybory SU po uwzględnieniu poprawek (na najbliższe wybory w roku szkolnym 2020/2021)

 

 

 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie
w roku szkolnym 2019/2020

1. KOMISJA WYBORCZA

 • 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
 • 1.2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
 • 1.3. Do zadań Komisji należy:
  • a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,
  • b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów,
  • c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
  • d) przygotowanie kart wyborczych,
  • e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
  • f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • 2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie klas od 4 do 8
 • 2.2. Kandydaci do nowego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do opiekunów samorządu.
 • 2.3. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą. Uczniowie zawieszeni w prawach ucznia nie mogą zgłosić swojej kandydatury na przewodniczącego SU.
 • 2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się "niezdrowej" rywalizacji. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 • 3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 • 3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 • 3.3. Głosujący otrzymuje kartkę wyborczą na której wpisuje krzyżyk przy imieniu i nazwisku swojego wybranego kandydata. Następnie wrzuca kartę wyborczą do urny.
 • 3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wpisano żadnego krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
 • 3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • 4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 • 4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Samorządzie Uczniowskim otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Wrzesień

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Kinga Stopyra

Monika Kaczor

Poprawiony regulamin na wybory SU po uwzględnieniu poprawek (na najbliższe wybory w roku szkolnym 2020/2021)

 

 

 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie
w roku szkolnym 2019/2020

1. KOMISJA WYBORCZA

 • 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
 • 1.2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
 • 1.3. Do zadań Komisji należy:
  • a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,
  • b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów,
  • c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
  • d) przygotowanie kart wyborczych,
  • e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
  • f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • 2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie klas od 4 do 8
 • 2.2. Kandydaci do nowego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do opiekunów samorządu.
 • 2.3. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą. Uczniowie zawieszeni w prawach ucznia nie mogą zgłosić swojej kandydatury na przewodniczącego SU.
 • 2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się "niezdrowej" rywalizacji. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 • 3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 • 3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 • 3.3. Głosujący otrzymuje kartkę wyborczą na której wpisuje krzyżyk przy imieniu i nazwisku swojego wybranego kandydata. Następnie wrzuca kartę wyborczą do urny.
 • 3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wpisano żadnego krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
 • 3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • 4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 • 4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Samorządzie Uczniowskim otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Wrzesień

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Kinga Stopyra

Monika Kaczor

Poprawiony regulamin wyborów SU na kolejny rok szkolny. 

 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie
w roku szkolnym 2019/2020

1. KOMISJA WYBORCZA

 • 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
 • 1.2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
 • 1.3. Do zadań Komisji należy:
  • a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,
  • b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów,
  • c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
  • d) przygotowanie kart wyborczych,
  • e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
  • f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • 2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie klas od 4 do 8
 • 2.2. Kandydaci do nowego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do opiekunów samorządu.
 • 2.3. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą. Uczniowie zawieszeni w prawach ucznia nie mogą zgłosić swojej kandydatury na przewodniczącego SU.
 • 2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się "niezdrowej" rywalizacji. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 • 3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 • 3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 • 3.3. Głosujący otrzymuje kartkę wyborczą na której wpisuje krzyżyk przy imieniu i nazwisku swojego wybranego kandydata. Następnie wrzuca kartę wyborczą do urny.
 • 3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wpisano żadnego krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
 • 3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • 4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 • 4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Samorządzie Uczniowskim otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Wrzesień

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Kinga Stopyra

Monika Kaczor

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie
w roku szkolnym 2019/2020

1. KOMISJA WYBORCZA

 • 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
 • 1.2. Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
 • 1.3. Do zadań Komisji należy:
  • a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,
  • b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów,
  • c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
  • d) przygotowanie kart wyborczych,
  • e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
  • f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • 2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie klas od 4 do 8
 • 2.2. Kandydaci do nowego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do opiekunów samorządu.
 • 2.3. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą. Uczniowie zawieszeni w prawach ucznia nie mogą zgłosić swojej kandydatury na przewodniczącego SU.
 • 2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się "niezdrowej" rywalizacji. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 • 3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 • 3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 • 3.3. Głosujący otrzymuje kartkę wyborczą na której wpisuje krzyżyk przy imieniu i nazwisku swojego wybranego kandydata. Następnie wrzuca kartę wyborczą do urny.
 • 3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wpisano żadnego krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
 • 3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • 4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 • 4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Samorządzie Uczniowskim otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Wrzesień

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Kinga Stopyra

Monika Kaczor

 

 

 

poprawiony regulamin