Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych
Super Relacja: 
Tak
Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?: 
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO: Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia.
Data ostatnich wyborów: 
czwartek, Października 17, 2019
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Podczas organizacji wyborów do władz SU kierowaliśmy się  poradnikiem CEO „Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia”. W związku z tym, że przewodnicząca SU ukończyła szkołę, termin wyborów na 17 października ustalił zastępca przewodniczącej wraz z 2 członkami starego zarządu- informacja na tablicy SU. Dodatkowo członkowie władz SU ogłosili tę informację w każdej klasie, przypominając, że każdy uczeń może wziąć udział w wyborach oraz kandydować do władz SU. Przygotowaniem, nadzorowaniem i przeprowadzeniem wyborów zajęła się uczniowska komisja wyborcza, we współpracy z opiekunem SU. W skład jej weszło 5 uczniów z klas 4 – 8. Na podstawie list uczniów dostępnych w sekretariacie sporządzono listy wyborców i kandydatów. Posłużono się wzorami list z ubiegłorocznej kampanii „Samorządy mają głos!” Na tablicy SU znalazły się wzory kart do głosowania wraz z instrukcją oraz lista kandydatów do władz SU. Zadaniem komisji było również przygotowanie lokalu wyborczego. W tym przypadku był to hol szkolny, w którym znajdowało się stanowisko komisji, przezroczysta urna wyborcza oraz miejsca do tajnego głosowania. W tym roku głosowanie klas 1 – 3 odbyło się w trakcie lekcji, gdyż zauważono w roku ubiegłym, że uczniowie ci potrzebowali więcej czasu na zapoznanie się z listą kandydatów i złożeniem podpisów. W tegorocznym głosowaniu uczniom z klas młodszych pomagały uczennice z kl. 8. Podczas tegorocznych wyborów komisja zakończyła swoją pracę przed zaplanowanym czasem, ponieważ jak wynikało z list, wszyscy obecni w szkole wyborcy oddali swoje głosy. Po przeliczeniu przez komisję głosów wywieszono wyniki wyborów na tablicy SU. Mąż zaufania, który był obserwatorem przebiegu wyborów, nie wniósł zastrzeżeń do pracy komisji. W wyborach wzięło udział 138 osób , tj. 95,2% (w tym 28 nauczycieli i pracowników obsługowo – administracyjnych). Przewodniczącym został uczeń z największą liczbą głosów. Zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego odbyło się 6 listopada podczas uroczystości Dnia Patrona.

Przed wyborami odbyło się spotkanie społeczności szkolnej z kandydatami do władz SU. Uważaliśmy, że plakaty to nie wszystko. Są w szkole uczniowie niezdecydowani, zwłaszcza ci młodsi, którym bezpośredni kontakt z kandydatami do władz SU ułatwiłoby wybór. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca komisji wyborczej. Każdy z kandydatów przedstawił swój program wyborczy oraz odpowiedział na pytanie, które komisja wybrała spośród tych, zgłoszonych przez uczniów. Dodatkowo kandydaci musieli zmierzyć się z lawiną pytań, które padały od uczniów z klas najmłodszych.

 

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację wyzwania byli zaangażowani:

- chłopcy z klasy 8 - pomogli komisji przygotować lokal wyborczy oraz pełnili dyżury wraz z nauczycielami podczas przerw,

- chłopcy z klasy 7 - pomogli posprzątać po wyborach,

- uczennice z klasy 8 - pomagały podczas głosowania uczniom z młodszych klas,

- Dyrektor szkoły - zorganizowała urnę oraz stanowiska do tajnego głosowania,

- wychowawcy -  przeprowadzili w klasach pogadanki na temat wyborów,

- sekretarz szkoły - przygotował karty wyborcze, listy obecności oraz protokoły,

- opiekun SU - czuwał nad całością przedsięwzięcia.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 
 1. Zachęcenie większej liczby uczniów do wzięcia udziału w wyborach do władz SU.
 2. Wpłynięcie na niektóre osoby kandydujące do władz SU do poważnego podejścia, do tematu wyborów.
 3. Pomimo corocznej organizacji wyborów uczniowie zapomnieli o przyniesieniu legitymacji. Wynika z tego,że jest potrzeba stałego przypominania o tym obowiązku tuż przed samymi wyborami.
 4. Hol jest głównym miejscem w szkole, gdzie uczniowie spotykają się podczas przerw. Dlatego usytuowanie w nim miejsca do wyborów wymagało zaangażowania większej liczby uczniów klas starszych oraz nauczycieli.
 5. Zdarzyła się sytuacja złamania ciszy przedwyborczej. W tym przypadku nie wyciągnęliśmy konsekwencji, tylko staraliśmy się uczyć i tłumaczyć.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 
 1. Bardzo wysoka frekwencja wyborcza.
 2. Dobrze przygotowany lokal wyborczy. Korzystaliśmy z przezroczystej urny i stanowisk do tajnego głosowania, wykorzystywanych przez obwodowe komisje wyborcze, co dało uczniom poczucie podniosłej rangi wyborów.
 3. Komisja wyborcza pracowała jako jeden zespół. Nie odczuwało się podziału na uczniów starszych i młodszych.
 4. Podczas spotkania z kandydatami najwięcej pytań zadali uczniowie klas najmłodszych. Świadczy to potrzebie organizowania tej formy spotkań przedwyborczych.
 5. W naszej szkole to uczniowie wybierają opiekuna SU. Zostaje nim nauczyciel z największą liczbą głosów.

 

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Inne pliki związane z realizacją wyzwania: 
 1. 1. Su regulamin.pdf (264KB)
Linki związane z realizacją wyzwania: 
https://spgolesze.edupage.org/a/samorzad-uczniowski-1
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Dzień dobry,

z wielką przyjemnością zapoznałem się z Waszą relacją z realizacji pierwszego wyzwania. Jest szczegółowa, nie pomija żadnego istotnego aspektu. Zamieściliście ją przed upływem terminu, dołączając serię ciekawych zdjęć i dokument, który regulował tegoroczne wybory do SU w Waszej szkole (REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GOLESZACH DUŻYCH). W części poświęconej organizacji wyborów regulamin jest starannie opracowany. Z Waszej relacji wynika, że uważnie i konsekwentnie wdrażacie go w szkolne życie.

Z wielkim uznaniem przeczytałem, że zadbaliście o zachowanie tajności głosowania i o to, by mogli wziąć w nim udział wszyscy członkowie Waszej uczniowskiej społeczności. Powołaliście nawet męża zaufania, którym została ubiegłoroczna przewodnicząca komisji wyborczej. Zadbaliście na wiele sposobów o frekwencję wyborczą i była ona fantastyczna. Szczególnie ucieszyło mnie to, że- jak relacjonujecie- w trakcie Waszych wyborów i akcji wyborczej nie odczuwało się podziału na uczniów starszych i młodszych.

Uważam, że jest to Super Relacja, zatem taki status jej przyznaję.

Z pozdrowieniami

Janusz Żmijski