Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich
Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?: 
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO: Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia.
Data ostatnich wyborów: 
wtorek, Października 1, 2019
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Nasza grupa jest nieliczna, dlatego postanowiliśmy wszystkie zadania wykonywać wspólnie. Jak już napisaliśmy w diagnozie, we wrześniu – pod kierunkiem opiekuna - dokonaliśmy przeglądu szkolnej ordynacji wyborczej. Zmieniliśmy zapis ograniczający bierne prawo wyborcze. Opracowany w ten sposób regulamin pojawił się na szkolnej stronie internetowej. Informacje nt. wyborów zamieściliśmy na szkolnej stronie internetowej oraz przekazaliśmy ją za pośrednictwem szkolnego radiowęzła. Wspólnie przygotowaliśmy materiały do głosowania i lokal wyborczy, powołaliśmy komisję wyborczą. Dzięki uprzejmości władz gminy Pietrowice Wielkich otrzymaliśmy profesjonalną urnę wyborcza. W naszych działaniach stale wspierała nas dyrekcja szkoły, udostępniając ksero, czy miejsce na lokal wyborczy.

Kandydaci ( dwie dziewczyny i trzech chłopaków) do SU prowadzili kampanie wyborcze (przez dwa tygodnie), prezentując społecności szkolnej swoje działania, które chcieliby zrealizować w  bieżącym roku szkolnym. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, korzystali ze szkolnego radiowęzła. Niektórym z nim pomagali koledzy, którzy zachęcali do oddania głosu. Jeden z kandydatów (zwycięzc) prezentował swój program kilku klasom na lekcjach wychowawczych.

Uczniowie mogli głosować za okazanie legitymacji w czasie przerw lub za zgoda nauczyciela podczas lekcji (niestety nie głosowali jeszcze uczniowie klas 1-3). Lokal wyborczy czynny był od 8: 00 do 12.30. Frekwencja wyniosła 67%. Nie glosowali jednak uczniowie klas 1-3 (decyzja Pań uczących) Głosów ważnych oddano 93% a nie ważnych 7%

W wyniku wyborów zarządzie SU znalazły się następujące osoby:

  1. Marta Orawska (otrzymała 30%)
  2. Mateusz Jegliczka ( otrzymał 27%)
  3. Dominik Zuber (otrzymał 23%)

Na opiekuna SU wybrana została p. Urszula Florian

Wyniki wyborów zostały opublikowane wraz z protokołem na stronie internetowej szkoły.

Do najważniejszych propozycji zwycięskiej Marty należało: stworzenie stałej siedzby SU, przygotowanie miejsca wypoczynku, więksaza integracja z uczniami z sąsiednich szkół, także z zagranicy (Czech),przywrócenie batoników i wody, postawinie większej ilości stojaków na rowerów, zakup puf, zakup dystrybutorów, organizowanie imprez, które angażowałyby wszystkie klasy ( od dyskotek do apeli szkolnych).

 

 

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizacje wyzwania zaangażowani byli opiekun SU oraz szkolny koordynator programu Szkoła Demokracji. Ponadto kilku uczniów szkoły spoza zespołu projektowego.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejsze w realizacji zadania było zachęcenie uczniów do startowania w wyborach. Nasi koledzy niezbyt chętnie angażują się w sprawy związane z samorządnością. Wydaje się nam, że wynika to głównie z faktu, że za mało mają wiedzy na ten temat. Nie mają przekonania, że samorząd jest naprawdę potrzebny i rzeczywiście może coś zrobić wartościowego dla uczniów. Coś co będzie ich pomysłem, a nie tylko nauczycieli, czy dyrekcji. Chcemy to zmienić, chcemy przekonać innych, że warto zaangażować się w samorząd. Ponadto niełatwe było informowanie uczniów o zamianach w regulaminie. Zrobiliśmy to na lekcjach wychowawczych, w dużym pośpiechu. Nie jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Myślimy jednak, że dalej informując, z roku na rok wiedza o zasadach glosowania będzie większa.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

W tym obszarze nasze osiągniecia nie są jeszcze duże. Mamy jeszcze sporo do zrobienia. Wydaje nam się jednak, że programy które zaprezentowali kandydaci do SU były dobre. Przede wszystkim możliwe do wykonania. Dobrze przygotowaliśmy same wybory. Postaraliśmy się, aby lokal wyborczy wyglądał naprawdę profesjonalnie. Wciąż wyzwaniem pozostaje lepsza kampania profrekwencyjna, informowanie uczniów dlaczego warto głosować, i po co jest samorząd uczniowski. Chcielibyśmy w przyszłości zorganizować debatę dla kandydatów do SU. Pisaliśmy już w diagnozie, że najpoważniejszym wyzwaniem dla nas będzie włączenie uczniów klas 1-3 w wybory. To wszytsko jeszcze przed nami, przy okazji kolejnych wyborów.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Linki związane z realizacją wyzwania: 
http://szkolapietrowice.pl/wp-content/uploads/2019/12/su.pdf
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Super! 

Widać, że wszyscy byliście bardzo zaangażowani:) 

Ciesze się że tak profesjonalnie podchodzicie do spraw samorządności, że wyszliscie z wyborami poza schemat i zorganizowaliście urnę wyborczą. 

Takie na pozór nie istotne rzeczy podnoszą atrakcyjność wyborów dla osób którym samorządność może być obojętna. Warto pamietać o takich detalach!

Pozdrawiam Was serdecznie, 

Sylwia