Obrazek użytkownika Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku
Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?: 
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO: Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia.
Data ostatnich wyborów: 
piątek, Października 4, 2019
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Tegoroczne wybory do władz SU w naszej szkole  przebiegły wyjątkowo późno ze względu na fakt, iż poprzedni Opiekun SU "zbyt" późno przeprowadził tajne głosowanie wśród uczniów, by wskazali nauczyciela, który ich zdaniem miałby koordynować pracę nowo wybranego SU.

O decyzji uczniów, że jestem Opiekunem Samorządu,  dowiedziałam sie na posiedzenieniu Rady Pedagogicznej, które odbyło się 26 września 2019 roku. Już następnego dnia ogłosiłam w każdej klasie o możliwości kandydowania na Przeowdniczącego Szkoły. W poniedziałek, 30 września odbyło sie spotkanie przedstawicieli klas, by przedyskutować jakie mają oczekiwania co do działalności SU oraz jakie cechy powinien posiadać Przewodniczący Szkoły. Uczniowie, pretendujący na funkcję Przewoniczącego mieli krótki czas na przygotowanie programów wyborczych, jednak uważam, że stanęli na wysokości zadania i spełnili swoje założenia w dotarciu do jak największej liczby uczniów. Wspólnie ustaliliśmy termiin wyborów - 4 października 2019 roku. Ze względu na dużą liczbę uczniów, głosowanie podzieliliśmy na dwie tury. Uczniowie, mieli możliwość wysłuchania swoich kandydatów, którzy na forum przedstawiali swoje programyy wyborcze i odpowiadali na pytania. Po oficjalnej prezentacji, każdy z uczniów miał możliwość oddania głosu na swojego faworyta na wcześniej przygotowanych kartach do głosowania i wrzucenia je do urny. 

Uprawnionych do głosowania w klasach IV - VIII  było 299 uczniów - 15 oddziałów. W tegorocznych wyborach do SU brało udział 281 uczniów klas IV - VIII. Wszystkie oddane głosy były ważne. Frekwencja wyniosła  94%.

Po prezentacji kandydaci wraz z Opiekunem SU w osobnej sali wspólnie liczyli oddane głosy. Wyniki i protokół z wyborów został dołączony do teczki SU. Wyniko głosowania zostały wywieszone na tablicy SU tego samego dnia. 

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację byli zaangażowani przedstawiciele poszczególnych oddziałów klasowych, gdyż Oni przekazywali informacje dotyczące zgłaszania kandydatur na funkcję Przewodniczącego oraz informowali o terminie samych wyborów.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejszym elementem było logistyczne zaplanowanie wyborów tak, by każda klasa miała możliwość przybycia na świetlicę, wysłuchania programów i porozmawiania z kandydatami. Dwóm klasom nie udało się dotrzeć na wyznaczoną godzinę ze względu na zaplanowany wcześniej sprawdzian, jednakże po uzgodnieniu z dyrektorem nasi Kandydaci indywidualnie dotarli na kolejnych lekcjach do nieobecnych klas, gdzie uczniowie mieli szansę wysłuchac przygotowanych prezentacji i oddać swój głos na wybranego kandydata.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Ogromnym sukcesem był fakt, iż wszystkie oddane głosy w wyborach na Przewodniczącego szkoły były ważne. Oznacza to, iż  wcześniejsze rozmowy na spotkaniach Samorządu oraz przypomnienie przez nauczycieli odniosły zamierzony cel. Uczniowie bardzo poważnie i z zaangażowaniem podeszli do wyborów co przełożyło sie na wyniki.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Linki związane z realizacją wyzwania: 
https:/pspjedlnia.edupage.org/a/dokumenty-szkolne
Dodatkowe informacje: 

W związku z przebudową Statutu Szkoły  przesyłam Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który zgodnie z istniejącym zapisem w statucie szkoły funkcjonuje jako oddzielny dokument - Rozdział 4 - Organy Szkoły, §46, pkt. 6

Jeżeli chodzi o tajność głosowania, każdy uczeń schodząc z nauczycielem na wybory ma ze sobą długopis, karty do glosowania rozdaje nauczyciel po wysłuchaniu przez uczniów programów kandydatów i ogólnej prezentacji. Nauczyciel ze swoją grupą przechodzą w ustronne miejsce, gdzie każdy oddaje swój głos. Z obserwacji wiem, że uczniowie podeszli poważnie i wręcz w ciszy zaznaczali kandydatów na karcie do głosowania. Jednakże po tegorocznym doświadczeniu uważam, że w przyszłym roku należy stworzyć punkty do głosowania - osobne stoliki - dla oddziałow klasowych by jszcze bardziej usprawnić głosowanie. 

Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Witajcie,

miło mi, że mogłem się zapoznać z opisem Waszych działań związanych z realizacją wybranego obszaru z propozycji dotyczących pierwszego wyzwania. Zdecydowaliście się na relację z przeprowadzenia w Waszej szkole wyborów do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO: Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia.

Wasza relacja jest zwięzła, ale zawiera większość wymaganych elementów. Cieszę się, że mimo początkowych trudności udało się Wam w miarę sprawnie przeprowadzić cała akcję. Umieściliście informację o tym, kiedy odbyły się wybory. Jest krótki opis wydarzenia. Wskazaliście na to, kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego). Określiliście, z jakiego powodu uważacie całą akcję za sukces. 

Nazwaliście także trudność, z jaką przyszło się Wam zmierzyć i przysłaliście piękne zdjęcia Waszej szkolnej społeczności- bez szerszego opisu.

Zaakceptowałem Wasz raport, gdyż uzupełniliście go o dwa brakujące elementy: 

  • zamieszczony link do Waszej ordynacji wyborczej (regulaminu samorządu), czyli dokumentu zawierającego zasady głosowania;
  • informację o tym, ile osób głosowało i jaka była frekwencja.

Pozdrawiam serdecznie

Janusz Żmijski