Obrazek użytkownika Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?: 
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO: Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia.
Data ostatnich wyborów: 
poniedziałek, Października 14, 2019
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Na zebraniu samorządu uczniowskiego wybraliśmy osoby odpowiedzialne za koordynowanie akcji oraz ustaliliśmy termin. Zgodnie stwierdziliśmy, że za wybory odpowiedzialni będą uczniowie, a nauczyciele będą jedynie czuwać nad przebiegiem działań. Przygotowaliliśy ordynację wyborczą.Ordynacja wyborcza była przeprowadzona w sposób większościowy. Wygrał ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w naszej szkole. Przygotowaliśmy plakaty zachęcające do wzięcia udziału w wyborach, które rozwiesiliśmy w szkole. Ustaliliśmy, że kandydować powinni przedstawiciele wszystkich roczników, żeby uniknąć sytuacji, w której po odejściu maturzystów SU zostanie bez swoich przedstawicieli. Następnie wybraliśmy komisję wyborczą, w skład której wchodzili uczniowie klas 1 po szkole podstawowej i po gimnazjum, 2 i 3. Członkowie komisji odpowiedzialni byli za przygotowanie lokalu wyborczego, list uprawnionych do głosowania oraz kart do głosowania. Czuwali także nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Po przeprowadzeniu głosowania komisja zliczyła głosy i sporządziła stosowny protokół. Wyniki wyborów zostały przedstawione dyrekcji oraz społeczności szkolnej na apelu.

Uprawnionych do głosowania było 316 uczniów. Oddano 276 głosów - wszystkie były ważne. Frekwencja wyniosła 69%.W wyborach startowało 6 kandydatów, pięć kobiet i jeden mężczyzna (u nas mężczyźni są mniejszością)

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację zadania włączyli się uczniowie wszystkich klas oraz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel przeprowadzili przed wyborami lekcje, na których omówił z uczniami zasady przeprowadzania wyborów, co pomogło uczniom w opracowaniu ordynacji wyborczej. Chcieliśmy, żeby nasze wybory jak najbardziej przypominały te, w których będziemy brać udział jako dorośli obywatele naszego kraju. Opiekunki samorządu motywowały nas do działania i zachęcały do kandydowania. Od 15 września w naszej szkole ogłoszono wybory do SU w nowym roku szkolnym. Do połowy października kandydaci mieli się zaprezentować w każdej klasie na lekcji wychowawczej. Krótko każdy przedstawiał kim jest, co zamierza zrobić i dlaczego w ogóle startuje? Na koniec każdy uczeń mógł zadawać pytania kandydatowi.Przygotowaliśmy trzy plakaty zachęcające uczniów do startowania w wyborach do SU. Na pierwszym hasłem było „ Nie bądź łoś, startuj w wyborach”, na drugim hasło brzmiało „ Pomyśl – wybierz-zagłosuj”.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

W realizacji działania najtrudniejsze było zmotywowanie uczniów klas pierwszych do kandydowania. Czuli się oni niepewnie w nowym środowisku i uważali, że i tak nie mają szans z uczniami, którzy chodzą do szkoły 2 lub 3 rok i są bardziej znani. Udało nam się ich przekonać i na liście kandydatów znaleźli się przedstawiciele wszystkich roczników. Niestety, ale ciężko było przekonać kolegów i koleżanki z klas pierwszych po szkole podstawowej do wystartowania w wyborach, ale się udało!!! Okazało się, że w swoich poprzednich szkołach zupełnie inaczej funkcjonowały SU. Zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli trójek lasowych klas I na spotkanie zapoznawcze przy herbacie i dobrym ciachu. Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości i przełamaliśmy także pierwsze lody……….

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Po pierwsze w tym roku szkolnym nasza szkoła przyjęła dużo więcej uczniów niż w latach ubiegłych, wiec przeprowadzenie wyborów było dla nas nie lada wyzwaniem. Musieliśmy dość mocno uświadomić nowym kolegom i koleżankom jakie są zasady startowania w wyborach w naszej szkole. Po drugie zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich trójek klasowych z klas pierwszych przy wspólnej herbacie oraz aktywnie włączyliśmy się w organizację festynu integracyjnego klas I.Głównym sukcesem był fakt, że wybory przebiegły bez zakłóceń i zgodnie z procedurami. Sprawnie poszły przygotowania, samo głosowanie oraz liczenie głosów.

W ramach wprowadzenia do demokracji, przeprowadziliśmy także sondażowe wybory do polskiego Parlamentu. Każdy, kto szedł głosować musiał mieć wyrobioną lub podbitą legitymację uczniowską.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Witajcie, 

nic dodac nic ująć. Gratuluje sprawnie przperowadzonych wyborów. 

Mam nadzieje, że w kolejnym roku szkolnym przeprowadzicie wybory z jeszcze wiekszym rozmachem tak jak planowaliście podczas naszego spotkania:) 

Pozdrawiam, 

Sylwia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Witamy ponownie,

1) Ordynacja wyborcza była przeprowadzona w sposób proporcjonalny. Wygrał ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w naszej szkole.

2) W wyborach startowało 6 kandydatów, pięć kobiet i jeden mężczyzna (u nas mężczyźni są mniejszością).

3) Od 15 września w naszej szkole ogłoszono wybory do SU w nowym roku szkolnym. Do połowy października kandydaci mieli się zaprezentować w każdej klasie na lekcji wychowawczej. Krótko każdy przedstawiał kim jest, co zamierza zrobić i dlaczego w ogóle startuje? Na koniec każdy uczeń mógł zadawać pytania kandydatowi.

4) Przygotowaliśmy trzy plakaty zachęcające uczniów do startowania w wyborach do SU. Na pierwszym hasłem było „ Nie bądź łoś, startuj w wyborach”, na drugim hasło brzmiało „ Pomyśl – wybierz-zagłosuj”.

5) Niestety, ale ciężko było przekonać kolegów i koleżanki z klas pierwszych po szkole podstawowej do wystartowania w wyborach, ale się udało!!! Okazało się, że w swoich poprzednich szkołach zupełnie inaczej funkcjonowały SU. Zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli trójek lasowych klas I na spotkanie zapoznawcze przy herbacie i dobrym ciachu. Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości i przełamaliśmy także pierwsze lody……….

6) Po pierwsze w tym roku szkolnym nasza szkoła przyjęła dużo więcej uczniów niż w latach ubiegłych, wiec przeprowadzenie wyborów było dla nas nie lada wyzwaniem. Musieliśmy dość mocno uświadomić nowym kolegom i koleżankom jakie są zasady startowania w wyborach w naszej szkole. Po drugie zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich trójek klasowych z klas pierwszych przy wspólnej herbacie oraz aktywnie włączyliśmy się w organizację festynu integracyjnego klas I.

W ramach wprowadzenia do demokracji, przeprowadziliśmy także sondażowe wybory do polskiego Parlamentu. Każdy, kto szedł głosować musiał mieć wyrobioną lub podbitą legitymację uczniowską.

Witamy ponownie,

1) Ordynacja wyborcza była przeprowadzona w sposób proporcjonalny. Wygrał ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w naszej szkole.

2) W wyborach startowało 6 kandydatów, pięć kobiet i jeden mężczyzna (u nas mężczyźni są mniejszością).

3) Od 15 września w naszej szkole ogłoszono wybory do SU w nowym roku szkolnym. Do połowy października kandydaci mieli się zaprezentować w każdej klasie na lekcji wychowawczej. Krótko każdy przedstawiał kim jest, co zamierza zrobić i dlaczego w ogóle startuje? Na koniec każdy uczeń mógł zadawać pytania kandydatowi.

4) Przygotowaliśmy trzy plakaty zachęcające uczniów do startowania w wyborach do SU. Na pierwszym hasłem było „ Nie bądź łoś, startuj w wyborach”, na drugim hasło brzmiało „ Pomyśl – wybierz-zagłosuj”.

5) Niestety, ale ciężko było przekonać kolegów i koleżanki z klas pierwszych po szkole podstawowej do wystartowania w wyborach, ale się udało!!! Okazało się, że w swoich poprzednich szkołach zupełnie inaczej funkcjonowały SU. Zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli trójek lasowych klas I na spotkanie zapoznawcze przy herbacie i dobrym ciachu. Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości i przełamaliśmy także pierwsze lody……….

6) Po pierwsze w tym roku szkolnym nasza szkoła przyjęła dużo więcej uczniów niż w latach ubiegłych, wiec przeprowadzenie wyborów było dla nas nie lada wyzwaniem. Musieliśmy dość mocno uświadomić nowym kolegom i koleżankom jakie są zasady startowania w wyborach w naszej szkole. Po drugie zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich trójek klasowych z klas pierwszych przy wspólnej herbacie oraz aktywnie włączyliśmy się w organizację festynu integracyjnego klas I.

W ramach wprowadzenia do demokracji, przeprowadziliśmy także sondażowe wybory do polskiego Parlamentu. Każdy, kto szedł głosować musiał mieć wyrobioną lub podbitą legitymację uczniowską.

Witamy ponownie,

1) Ordynacja wyborcza była przeprowadzona w sposób proporcjonalny. Wygrał ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w naszej szkole.

2) W wyborach startowało 6 kandydatów, pięć kobiet i jeden mężczyzna (u nas mężczyźni są mniejszością).

3)Od 15 września w naszej szkole ogłoszono wybory do SU w nowym roku szkolnym. Do połowy października kandydaci mieli się zaprezentować w każdej klasie na lekcji wychowawczej. Krótko każdy przedstawiał kim jest, co zamierza zrobić i dlaczego w ogóle startuje? Na koniec każdy uczeń mógł zadawać pytania kandydatowi.

4)Przygotowaliśmy trzy plakaty zachęcające uczniów do startowania w wyborach do SU. Na pierwszym hasłem było „ Nie bądź łoś, startuj w wyborach”, na drugim hasło brzmiało „ Pomyśl – wybierz-zagłosuj”.

5)Niestety, ale ciężko było przekonać kolegów i koleżanki z klas pierwszych po szkole podstawowej do wystartowania w wyborach, ale się udało!!!Okazało się, że w swoich poprzednich szkołach zupełnie inaczej funkcjonowały SU. Zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli trójek lasowych klas I na spotkanie zapoznawcze przy herbacie i dobrym ciachu. Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości i przełamaliśmy także pierwsze lody……….

6)Po pierwsze w tym roku szkolnym nasza szkoła przyjęła dużo więcej uczniów niż w latach ubiegłych, wiec przeprowadzenie wyborów było dla nas nie lada wyzwaniem. Musieliśmy dość mocno uświadomić nowym kolegom i koleżankom jakie są zasady startowania w wyborach w naszej szkole. Po drugie zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich trójek klasowych z klas pierwszych przy wspólnej herbacie oraz aktywnie włączyliśmy się w organizację festynu integracyjnego klas I.

W ramach wprowadzenia do demokracji, przeprowadziliśmy także sondażowe wybory do polskiego Parlamentu. Każdy, kto szedł głosować musiał mieć wyrobioną lub podbitą legitymację uczniowską.

Pozdrawiamy również gorąco!

Witajcie, przepraszam dopiero ucze się tej platformy i czasami po prostu nie widzę że coś zostało uzupełnione. Proszę nanieście to co napisałyście i napisaliście w komantrazach a relacja będzie zaakceptowana:) 

Dzięki za wyjaśnienia!

Pozdrawiam, Sylwia 

Dzień dobry Pani Sywlio, to jest przeciez zapisane w komentarzach, taj jak Pani prosi?

Ponawiamy znowu to samo. Odpowiedzi zaznaczone w punktach!

 

Witamy ponownie,

1) Ordynacja wyborcza była przeprowadzona w sposób proporcjonalny. Wygrał ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w naszej szkole.

2) W wyborach startowało 6 kandydatów, pięć kobiet i jeden mężczyzna (u nas mężczyźni są mniejszością).

3) Od 15 września w naszej szkole ogłoszono wybory do SU w nowym roku szkolnym. Do połowy października kandydaci mieli się zaprezentować w każdej klasie na lekcji wychowawczej. Krótko każdy przedstawiał kim jest, co zamierza zrobić i dlaczego w ogóle startuje? Na koniec każdy uczeń mógł zadawać pytania kandydatowi.

4) Przygotowaliśmy trzy plakaty zachęcające uczniów do startowania w wyborach do SU. Na pierwszym hasłem było „ Nie bądź łoś, startuj w wyborach”, na drugim hasło brzmiało „ Pomyśl – wybierz-zagłosuj”.

5) Niestety, ale ciężko było przekonać kolegów i koleżanki z klas pierwszych po szkole podstawowej do wystartowania w wyborach, ale się udało!!! Okazało się, że w swoich poprzednich szkołach zupełnie inaczej funkcjonowały SU. Zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli trójek lasowych klas I na spotkanie zapoznawcze przy herbacie i dobrym ciachu. Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości i przełamaliśmy także pierwsze lody……….

6) Po pierwsze w tym roku szkolnym nasza szkoła przyjęła dużo więcej uczniów niż w latach ubiegłych, wiec przeprowadzenie wyborów było dla nas nie lada wyzwaniem. Musieliśmy dość mocno uświadomić nowym kolegom i koleżankom jakie są zasady startowania w wyborach w naszej szkole. Po drugie zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich trójek klasowych z klas pierwszych przy wspólnej herbacie oraz aktywnie włączyliśmy się w organizację festynu integracyjnego klas I.

W ramach wprowadzenia do demokracji, przeprowadziliśmy także sondażowe wybory do polskiego Parlamentu. Każdy, kto szedł głosować musiał mieć wyrobioną lub podbitą legitymację uczniowską.

 

Pozdrawiamy serdecznie, zespoł PZ 9 w Ketach.

 

Dzień dobry Pani Sylwio, to jest przecież zapisane w komentarzach, taj jak Pani prosi?

Ponawiamy znowu to samo. Odpowiedzi zaznaczone w punktach!

 

Witamy ponownie,

1) Ordynacja wyborcza była przeprowadzona w sposób większosciowy. Wygrał ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w naszej szkole.

2) W wyborach startowało 6 kandydatów, pięć kobiet i jeden mężczyzna (u nas mężczyźni są mniejszością).

3) Od 15 września w naszej szkole ogłoszono wybory do SU w nowym roku szkolnym. Do połowy października kandydaci mieli się zaprezentować w każdej klasie na lekcji wychowawczej. Krótko każdy przedstawiał kim jest, co zamierza zrobić i dlaczego w ogóle startuje? Na koniec każdy uczeń mógł zadawać pytania kandydatowi.

4) Przygotowaliśmy trzy plakaty zachęcające uczniów do startowania w wyborach do SU. Na pierwszym hasłem było „ Nie bądź łoś, startuj w wyborach”, na drugim hasło brzmiało „ Pomyśl – wybierz-zagłosuj”.

5) Niestety, ale ciężko było przekonać kolegów i koleżanki z klas pierwszych po szkole podstawowej do wystartowania w wyborach, ale się udało!!! Okazało się, że w swoich poprzednich szkołach zupełnie inaczej funkcjonowały SU. Zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli trójek lasowych klas I na spotkanie zapoznawcze przy herbacie i dobrym ciachu. Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości i przełamaliśmy także pierwsze lody……….

6) Po pierwsze w tym roku szkolnym nasza szkoła przyjęła dużo więcej uczniów niż w latach ubiegłych, wiec przeprowadzenie wyborów było dla nas nie lada wyzwaniem. Musieliśmy dość mocno uświadomić nowym kolegom i koleżankom jakie są zasady startowania w wyborach w naszej szkole. Po drugie zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich trójek klasowych z klas pierwszych przy wspólnej herbacie oraz aktywnie włączyliśmy się w organizację festynu integracyjnego klas I.

W ramach wprowadzenia do demokracji, przeprowadziliśmy także sondażowe wybory do polskiego Parlamentu. Każdy, kto szedł głosować musiał mieć wyrobioną lub podbitą legitymację uczniowską.

 

Pozdrawiamy serdecznie, zespól PZ 9 w Ketach.

Witajcie, 

nic dodac nic ująć. Gratuluje sprawnie przperowadzonych wyborów. 

Mam nadzieje, że w kolejnym roku szkolnym przeprowadzicie wybory z jeszcze wiekszym rozmachem tak jak planowaliście podczas naszego spotkania:) 

Pozdrawiam, 

Sylwia